Over NEMO

Steun NEMO

NEMO brengt het belang van wetenschap en technologie onder de aandacht bij een breed publiek. We presenteren complexe onderwerpen op een leuke en laagdrempelige manier. Dat doen we in het welbekende NEMO Science Museum, op school en online. Zo werken we mee aan een slimme samenleving. Om dit te kunnen realiseren, hebben wij steun nodig van onze partners en het publiek.

Uitdagingen van de 21ste eeuw

Dankzij de bijdrage van onze partners en particulieren kunnen we nieuwe activiteiten en programma’s ontwikkelen. Samen werken we dan aan een groter doel: het stimuleren van nieuwe generaties in het ontwikkelen van talenten waarmee ze de uitdagingen van de 21ste eeuw aankunnen. 

Partners NEMO Science Museum

De voordelen van samenwerking

Samenwerking met NEMO betekent samenwerken met een krachtig landelijk bekend cultuurmerk. NEMO Science Museum is het vierde best bezochte museum (2019) en het grootste wetenschapsmuseum in Nederland. Dat is iets waar onze partners net zo trots op mogen zijn als wij zelf. Als u met ons in zee gaat, geeft u bovendien invulling aan uw maatschappelijke doelstellingen. 

“We lopen nu vooraan in de wereld op het gebied van hightech. Dat vasthouden kan alleen als kinderen al op jonge leeftijd enthousiast worden voor techniek.”

André Kuipers

Partners Weekend van de Wetenschap

ANBI-status

NEMO heeft een ANBI-status. Steunt u ons dan geniet u daarbij belastingvoordeel. Voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn er regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting. Als ANBI is NEMO verplicht om u van informatie te voorzien over het functioneren van de organisatie. Deze vindt u op de website van ANBI.