Voorwaarden en privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring NEMO Science Museum
September 2018

NEMO Science Museum,  gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. NEMO Science Museum respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens: 
NEMO Science Museum
Bezoekadres: Oosterdok 2 1011 VX Amsterdam
Postadres: Postbus 421, 1000 AK Amsterdam
Email: info@e-nemo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NEMO Science Museum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd door Google)
 • Overige persoonsgegevens die je actief schriftelijk, telefonisch of elektronisch hebt verschaft
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • De door jou gebruikte internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Communicatie
Wanneer je e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. E-mails worden opgeslagen op een beveiligde en versleutelde server bij een beheerderorganisatie met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. NEMO Science Museum zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NEMO Science Museum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Voor het gebruik van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar vraagt NEMO Science Museum toestemming  van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een (website)bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@e-nemo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NEMO Science Museum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergelijkbare informatie. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
 • Het afhandelen van je betaling. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘Overeenkomst’ en ‘Wettelijke verplichting’.
 • NEMO Science Museum verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • NEMO Science Museum krijgt graag een beter inzicht in de samenstelling van haar publiek. Daarom vragen wij je om jouw postcode en huisnummer. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij gebruiken deze informatie enkel voor onderzoeksdoeleinden en zullen je dus ook geen ongevraagde mails of reclame toesturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
NEMO Science Museum neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van NEMO Science Museum tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • NEMO Science Museum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 • Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal vijf jaar voor administratieve doelen van NEMO Science Museum vanuit gerechtvaardigd belang, indien wij je e-mailadres in combinatie met eventueel andere persoonsgegevens hebben verkregen via een contactformulier op onze website.
 • Indien je een abonnement op onze nieuwsbrief hebt genomen, bewaren we de daarmee gemoeide persoonsgegevens tot één jaar nadat je je weer afmeldt van de nieuwsbrief. We houden onder andere bij hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend, hoe vaak er wordt doorgeklikt naar de website en op welke tijdstippen dat gebeurt.
 • Indien je onze Facebook-pagina volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Facebook hanteert.
 • Indien je ons YouTubekanaal volgt, gelden daarvoor de privacyregels die YouTube hanteert.
 • Indien je ons op X (voormalig Twitter) volgt, gelden daarvoor de privacyregels die X (voormalig Twitter) hanteert.
 • Indien je ons op Instagram volgt, gelden daarvoor de privacyregels die Instagram hanteert.
 • Indien je ons op TikTok volgt, gelden daarvoor de privacyregels die TikTok hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden
NEMO Science Museum verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. NEMO Science Museum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van NEMO Science Museum gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Voor het verzamelen van webstatistieken maakt NEMO Science Museum gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens en zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon. NEMO Science Museum heeft een verwerkersovereenkomst met Google.com gesloten voor de verwerking van die gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van statistische informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of in de USA onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door NEMO Science Museum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar NEMO Science Museum.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

NEMO Science Museum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NEMO Science Museum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@e-nemo.nl.