Organisatie

NEMO Science Museum

In NEMO Science Museum ontdekt iedereen, van jong tot oud, hoe fascinerend wetenschap en technologie zijn. Op vijf verdiepingen vol tentoonstellingen, experimenten, demonstraties en workshops ervaren bezoekers hoe bijzonder alledaagse dingen zijn.

NEMO en leren

NEMO-bezoekers leren over de basisbeginselen van wetenschap en technologie. Over fenomenen zoals elektriciteit, licht, geluid en zwaartekracht. Ze leren door te doen, mee te maken, mee te kijken, mee te voelen en te luisteren. Het publiek wordt uitgenodigd om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en onderzoeken. Om vragen te stellen en na te denken. Dat is leren op de NEMO-manier.

Maartje Raijmakers

NEMO-professor Maartje Raijmakers

Prof. dr. Maartje Raijmakers van de Universiteit van Amsterdam is verbonden aan NEMO Science Museum. Haar onderzoek is gericht op het informele leren buiten het klaslokaal. Deze bijzonder hoogleraar doet veel van haar onderzoek in NEMO. 

“Ik zoek naar manieren waarop mensen uit enthousiasme meer willen leren over de wereld om hen heen.”

NEMO-professor dr. Maartje Raijmakers

Publiek als onderzoekspopulatie

Bij Science Live komen wetenschappers in contact met een breed publiek terwijl zij hun eigen onderzoek binnen NEMO uitvoeren. NEMO-bezoekers kunnen zich opgeven als 'proefpersoon'. De diversiteit van ons museumpubliek betekent voor de wetenschap een waardevolle onderzoekspopulatie. Het onderzoek vindt plaats in een sfeervolle ruimte die hier speciaal voor is ingericht. 

NEMO als Proeftuin

In NEMO wordt bij NEMO Research & Development onderzoek gedaan naar ‘science leren’. Medewerkers van NEMO testen samen met bezoekers ideeën voor bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling (prototypen). Daarnaast doen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en andere universiteiten wetenschappelijk onderzoek naar onderwerpen als ‘hoe is de interactie is tussen ouder en kind bij een tentoonstelling’ of ‘hoe kinderen nadenken over fenome­nen zoals schaduw of elektriciteit’. Door mee te doen aan onderzoek helpen de bezoekers NEMO nog leuker, beter, verrassender en leerzamer te maken.

NEMO en wetenschap

In samenwerking met andere kennisinstellingen, wordt wetenschappelijke en technologische kennis op verschillende manieren voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Bezoekers kunnen eeuwenoud onderzoek herhalen en zelf als proefpersoon deelnemen aan nieuw wetenschappelijke onderzoek. Ook kunnen ze in contact komen met wetenschappers. Dit kan onder andere via onderzoeksprogramma’s Science Live en NEMO Research en Development, waar prof.dr. Maartje Raijmakers bij betrokken is.

“De proefpersonen stromen naar je toe! In NEMO is wetenschap springlevend.”

Marco Rozendaal, TU Delft

Interactieve lezingen

NEMO brengt wetenschappers graag rechtstreeks in contact met bezoekers, zoals tijdens de interactieve lezingen. Al 15 jaar beantwoorden wetenschappers een kindervraag tijdens de Kinderlezingen. Voor volwassenen zijn er de lezingen in NEMO Science Museum, in Paradiso en in het Kenniscafé in de Balie. Deze worden samen met NEMO Kennislink en andere partners georganiseerd.

NEMO en techniek

Vijfennegentig procent van onze leefomgeving bestaat uit techniek. Technologische ontwikkelingen veranderen de samenleving voortdurend. Iedereen heeft hiermee te maken.

De nieuwe generatie

Om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen gaan, is nieuwe techniek van levensbelang. Dat vraagt om een vroege kennismaking tussen techniek en een jonge generatie. NEMO maakt die ontmoeting graag mogelijk door middel van activiteiten waar kinderen samenwerken aan een idee of een oplossing. Door zelf een oplossing voor een probleem te bedenken en dit ontwerp uit te voeren, te toetsen en te verbeteren vergroten kinderen hun kennis continu. 

Inspirerend techniekonderwijs

NEMO vindt dat er op scholen meer aandacht moet komen voor wetenschap en techniek, waarbij kinderen op een actieve manier leren door met echte materialen aan de slag gaan. Hands-on activiteiten is een belangrijke ingrediënt voor aantrekkelijk en inspirerend onderwijs. Bovendien kunnen de kinderen op deze manier hun eigen talenten op het gebied van wetenschap en techniek ontdekken en verder ontwikkelen. NEMO ondersteunt scholen in heel Nederland met onderwijsprogramma’s en docententrainingen.

Historische collectie

Deze collectie telt maar liefst 19.500 objecten en vertelt het verhaal van de relatie tussen mens en energie in de breedste zin van het woord. Van parlograph tot Walkman, van koolspitslamp tot lantaarnpaal, van stootspanningsgenerator tot antieke dynamo. Lees meer over de collectie.

Bijzonder gebouw

Zelf ontdekken staat bij NEMO voorop. Dat merk je zelfs in het ontwerp van het gebouw waar NEMO sinds 1997 gevestigd is, staat het zelf ontdekken voorop. Opvallend van buiten, met het van veraf herkenbare kopergroene silhouet, maar met een interieur dat zo min mogelijk afleidt van de tentoonstellingen en de eigen ontdekkingen die bezoekers er doen: zo heeft de Italiaanse architect Renzo Piano het bedoeld. Lees meer over het gebouw.

De Studio van NEMO

De Studio is een extra locatie van NEMO Science Museum op het Marineterrein in Amsterdam. In De Studio zijn wisselende programma's te zien speciaal voor volwassenen. De locatie is een laboratorium waarin NEMO samen met partners en publiek aan nieuwe tentoonstellingen en activiteiten werkt over maatschappelijk relevante onderwerpen. Dat doen we op de voor NEMO kenmerkende manier, dus laagdrempeling en interactief. Lees meer over De Studio.

NEMO in de prijzen

Van de Nederlandse musea met een nationale status wordt NEMO als het meest gastvrij gezien. Dit blijkt in maart 2016 uit het Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Het personeel van NEMO heeft het vriendelijkste imago. Ook wat betreft kindvriendelijkheid en prijs-kwaliteitverhouding scoort NEMO het best.

Eind november 2019 werd NEMO door meer dan 4.000 Museuminspecteurs (bezoekers in de leeftijd t/m 12 jaar) verkozen tot hét Kidsproof Museum 2020. NEMO haalde de hoogste gemiddelde score: een 8,92. Daarmee mag NEMO zich een jaar lang zowel winnaar van de provincie Noord-Holland, als het meest Kidsproof museum van Nederland noemen!

Leeftijden, merkbeleving en waardering

bezoeker.jpg

NEMO is een sterk cultuurmerk dat in verhouding tot andere musea een gemiddeld jonger publiek aanspreekt (ruim 70% van de volwassen bezoekers valt in de leeftijdscategorie 31-55 jaar). Het merk NEMO wordt beleefd als levendig, laagdrempelig, creatief en actief. Gemiddeld waarderen mensen een bezoek aan NEMO met een 8,3.

Mensen geven NEMO een hoog cijfer vanwege het leerzame aanbod en het interactieve karakter waarbij ze zelf alles kunnen uitproberen en omdat het leuk is voor kinderen. 

Geschiedenis

De geschiedenis van NEMO is niet los te zien van de ontwikkeling van technologie en wetenschap in Nederland en hoe de maatschappij daar in de afgelopen 100 jaar tegenaan keek. Van een rotsvast geloof in de vooruitgang tot wederopbouw en industrie, tot de zoektocht naar verduurzaming en innovatie. Lees meer over de geschiedenis.

Netwerken

NEMO neemt deel aan diverse landelijke en internationale netwerken op het gebied van wetenschap, educatie, wetenschapscommunicatie en cultuur. Met onze netwerkpartners ontwikkelen wij voortdurende initiatieven om partijen uit het veld van wetenschap en techniekcommunicatie met elkaar te verbinden. 

Nationaal

Internationaal