Home

Collectie

Ons leven wordt al eeuwenlang beïnvloed door nieuwe uitvindingen en apparaten. Denk aan de komst van elektriciteit of telefonie. Het verhaal over technologie en wetenschap wordt sterker tegen de achtergrond van het verleden. Een tastbaar verleden in de vorm van een bijzondere collectie.

20.000 objecten

De collectie van NEMO laat technologische ontwikkelingen zien die dicht bij de mens staan en het dagelijkse leven van mensen (wezenlijk) veranderden. NEMO heeft circa 20.000 objecten in beheer, van een elektrische stropdasverwarmer tot walkman en van een Van de Graaff generator tot het eerste commerciële kweekvleesworstje.

Het overgrote deel van de collectie van NEMO is in 2008 overgenomen van het voormalige Amsterdamse Museum Energetica, dat eerder grote schenkingen kreeg van het bedrijfsmuseum van de KEMA en het voormalige Gemeentelijk Energiebedrijf. Een klein deel van de collectie stamt nog van zijn voorganger het Nint (daarvoor het oude Museum van den Arbeid). 

Zelf iets aandragen voor de collectie? NEMO ontvangt graag wat meer informatie via dit formulier.

Vind het uit!

Vind het uit!.png

Op Vind het uit! inspireert het verleden de toekomst. Vijf verschillende wetenschapsmusea openden hun collectie voor deze website. Jonge redacteuren gaan vervolgens aan de slag met de objecten om zichzelf en hun leeftijdsgenoten te inspireren. Op de website vind je hun ideëen, suggesties en verhalen over hoe zij denken dat de toekomst eruit gaat zien.

Vind het uit! is een platform van NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave, Teylers Museum, Universiteitsmuseum Groningen en Universiteitsmuseum Utrecht. Hier laten zij samen (een deel van) hun collectie zien. Aan de hand van de collectie kijkt Vind het uit! naar de uitdagingen van deze tijd: verandering van het klimaat, de energietransitie, informatie-technologie en bio-technologie. Welke rol kunnen wetenschap en technologie hierin spelen? Er valt nog heel veel uit te vinden!

Te zien in NEMO Science Museum

NEMO verwerkt waar mogelijk de collectie in de lopende tentoonstelling in NEMO Science Museum. Aan de hand van objecten uit de collectie wordt de historische context van technologische ontwikkelingen tastbaar.  

Collectie in depot

De collectie van NEMO is gehuisvest aan de Strekkerweg in Amsterdam Noord. Hier wordt de collectie beheerd, geconserveerd en gecatalogiseerd door een vast team van vrijwilligers onder leiding van een professionele collectiebeheerder. Zo wordt kennis bewaard en doorgegeven.

Collectie uitpakken

Collectieplan 2020-2025

De komende jaren werkt NEMO aan het beter bewaren, onderhouden en tonen van de NEMO collectie.

Download hier het collectieplan 2020-2025 

Vier wetenschapsmusea ondertekenen samen het NDE-manifest

NEMO Science Museum werkt samen met Rijksmuseum Boerhaave, Teylers Museum en het Universiteitsmuseum Utrecht aan de ontwikkeling van een online centrum voor materieel erfgoed van wetenschap en technologie. 

De directie tekende donderdag 17 september 2020 digitaal het manifest van Netwerk Digitaal Erfgoed. Hiermee committeert het museum zich aan het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van de online collectie. Samen met de drie andere wetenschapsmusea zal de komende periode gewerkt worden aan het gezamenlijk presenteren en online verbinden van de erfgoedcollectie.

Geheel vanuit de gedachte van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed worden de museumobjecten via linked open data straks met elkaar verbonden. ‘Door gezamenlijke ontsluiting van de collecties kunnen we mooie nieuwe verhalen vertellen over wetenschappelijke experimenten, technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op de maatschappij en het leven van alledag,’ aldus Annemarie van Eekeren, manager Presentatie & Collectie bij NEMO Science Museum.