Steun NEMO

Partners

Hoofdpartners

Substantiële ondersteuning van een keur aan organisaties

BankGiro Loterij

BankGiro Loterij

NEMO is meerjarig beneficiënt van de BankGiro Loterij. Met deze steun werkt NEMO aan een gefaseerde vernieuwing, vervanging en verdere ontwikkeling van de presentaties voor een breed bezoekerspubliek. Hierbij worden ook elementen toegevoegd die de inhoud van de opstellingen een historische en/of maatschappelijke context geven.

Lees meer
Google

Google

In de kern is Google wiskunde: een wiskundige formule regelt dat de meest relevante zoekresultaten worden getoond wanneer mensen een vraag stellen. Samen met NEMO zal Google door middel van deze samenwerking proberen te bereiken dat nog meer jonge mensen enthousiast worden over wiskunde en wat je daarmee kunt doen.

Lees meer
ESA

ESA

Het European Space Agency (ESA) is de Europese ruimtevaartorganisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ruimtevaart in Europa. Daarnaast zorgt ESA ervoor dat via ruimtevaart nieuwe diensten en producten beschikbaar komen voor de inwoners van Europa.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Bij het ministerie van Defensie speelt techniek een steeds grotere rol. Zowel NEMO als Defensie zijn overtuigd van het belang om de interesse van jongeren voor wetenschap en technologie al vroeg te stimuleren. Via dit partnership steunen ze de activiteiten binnen en buiten het museum.

NSO

NSO

Het Netherlands Space Office (NSO) is dé Nederlandse ruimtevaartorganisatie. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelt het NSO het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat uit. Een taak van het NSO is het versterken van de communicatie over ruimtevaart richting ruimtevaartsector, docenten en studenten en algemeen publiek.

The Shell Centenary Scholarship Fund

The Shell Centenary Scholarship Fund

The Shell Centenary Scholarship Fund (TSCSF) investeert in innovatieve partners die jonge mensen over de hele wereld helpen om vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie en wiskunde (STEM) op te bouwen. Mede dankzij de bijdrage van TSCSF kan de lesmethode Maakkunde door NEMO worden gerealiseerd.

Lees meer

Partners

Ondersteuning op projecten en programma’s

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het fonds heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het kunstwerk in het hart van de tentoonstelling Humania.

BASF

BASF

BASF Nederland! We create chemistry! Chemie geeft kleur, geur en vorm aan ons dagelijks bestaan en is terug te vinden in de dingen om ons heen. Van cosmetica, vitamines en persoonlijke verzorgingsmiddelen tot natuurlijke gewasbescherming, autodashboards, verpakkingsmiddelen, isolatiemateriaal en verf: zonder chemie was het er allemaal niet. BASF is meerjarig partner van NEMO.

Bidfood

Bidfood

Bidfood is als leverancier verbonden aan de horeca van NEMO. Bidfood zorgt ervoor dat bezoekers van NEMO keuze hebben uit een gevarieerd en gezond assortiment. Daarnaast is Bidfood partner van de tentoonstelling over logistiek: De Machine.

Greenchoice

Greenchoice

Als duurzame energieleverancier werkt Greenchoice, samen met partners, aan een steeds groener Nederland. Greenchoice is een van NEMO’s partners in duurzaamheid. In NEMO laten we zien hoe wetenschap en technologie bijdragen aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie.

Jet-Net

Jet-Net

Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Dit samenwerkingverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid heeft zich aan NEMO verbonden omdat zij leerlingen willen laten ervaren dat techniek, zinvol en maatschappelijk relevant is.

Kessler & Co

Kessler & Co

Kessler & Co is een bedrijf dat wordt aangedreven door techniek. Wij vinden het erg belangrijk dat met name jonge mensen goed onderwijs krijgen op het gebied van wetenschap en techniek. Daarom ondersteunen wij het werk van NEMO.

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Mondriaan Fonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het museum met donaties aan de herinrichting van alle tentoonstellingsverdiepingen. Daarnaast droeg het fonds bij aan de ontwikkeling van het kunstwerk in het hart van de tentoonstelling Humania.

Platform Wiskunde Nederland

Platform Wiskunde Nederland

Platform Wiskunde Nederland (PWN) draagt bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline. PWN doet dit in samenwerking met het Centrum voor Wiskunde en Informatica, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen.

PPG

PPG

Dankzij de steun van PPG kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de manier waarop Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs wordt onderwezen. PPG is een van de grootste wereldwijde leveranciers van coatings met bekende merken zoals Sigma Coatings, Histor en Rambo.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Het Cultuurfonds heeft bijgedragen aan in het oog springende vernieuwingsprojecten: Energetica en de herinrichting van verdiepingen Technium, Elementa en Humania.

Shell

Shell

Shell is een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld. Het is de doelstelling van Shell om op verantwoorde wijze in de groeiende energiebehoefte van de wereld te voorzien. NEMO en Shell willen jongeren enthousiast maken voor techniek. Via een samenwerking met het Shell's Generation Discover programma levert Shell Nederland een bijdrage aan het bereiken van zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen voor de NEMO lesmethode Maakkunde.

STENIM

STENIM

STENIM, Stichting Energie Inkoop Metalektro (Vereniging FME-CWM), wilde ten tijde van de oprichting een verschil maken op het gebied van de inkoop van elektriciteit en aardgas. STENIM steunt NEMO in zijn missie om een verschil te maken op het gebied van voorlichting over techniek en aanverwante onderwerpen. De donatie van STENIM komt ten goede aan de ontwikkeling van de nieuwe tentoonstelling op de vierde verdieping Humania.

Stichting Goede Doelen Nh1816 Verzekeringen

Stichting Goede Doelen Nh1816 Verzekeringen

Nh1816 is een coöperatieve verzekeraar en streeft niet de hoogste winst na. Vanuit die coöperatieve gedachte worden diverse maatschappelijk relevante projecten ondersteund via haar Stichting Goede Doelen. Deze stichting vindt het belangrijk dat jongeren enthousiast worden gemaakt voor wetenschap en technologie en doneert daarom aan de permanente tentoonstelling Humania die in het najaar van 2019 in NEMO wordt geopend.

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas

Oprichter van Stichting Zabawas, de heer C.J. Zanen, was bij leven directeur van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep. Vanwege de familiegeschiedenis heeft de stichting Zabawas zich aan de tentoonstelling Waterrijk verbonden, waarin water en technologie nauw samenwerken. De Stichting droeg bij aan de ontwikkeling van educatieve programma’s en het Forum in de tentoonstelling Humania.

Techniek Talent

Techniek Talent

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.

VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Met de bijdrage aan vernieuwing van het museum, zorgt het fonds ervoor dat NEMO de bezoekersbeleving verbetert en een nog breder publiek bereikt.

Waternet

Waternet

Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de kringloop die al dit water vormt: de watercyclus. Een belangrijk onderdeel van deze cyclus is het zuiveren van afvalwater. NEMO ontwikkelt informatie voor bezoekers om laten te zien hoe dit werkt.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nederland bestaat voor de helft uit polders die onder zeeniveau liggen. Dat water moet schoon en gezond zijn en mag niet te hoog of te laag staan. Met sterke dijken zorgen we ervoor dat we het water keren en droge voet houden. NEMO brengt dit thema binnenkort onder de aandacht van het publiek.

Partners die een bijdrage hebben geleverd aan specifieke tentoonstellingen:

ANWB, Forbo, Phenom-World, SRON en Schiphol.