Steun NEMO

Partners

Hoofdpartners

Substantiële ondersteuning van een keur aan organisaties

BankGiro Loterij

BankGiro Loterij

NEMO is meerjarig beneficiënt van de BankGiro Loterij. Met deze steun werkt NEMO aan een gefaseerde vernieuwing, vervanging en verdere ontwikkeling van de presentaties voor een breed bezoekerspubliek. Hierbij worden ook elementen toegevoegd die de inhoud van de opstellingen een historische en/of maatschappelijke context geven.

Lees meer
BASF

BASF

BASF Nederland! We create chemistry! Chemie geeft kleur, geur en vorm aan ons dagelijks bestaan en is terug te vinden in de dingen om ons heen. Van cosmetica, vitamines en persoonlijke verzorgingsmiddelen tot natuurlijke gewasbescherming, autodashboards, verpakkingsmiddelen, isolatiemateriaal en verf: zonder chemie was het er allemaal niet. BASF is meerjarig hoofdpartner van NEMO.

Lees meer
Google

Google

In de kern is Google wiskunde: een wiskundige formule regelt dat de meest relevante zoekresultaten worden getoond wanneer mensen een vraag stellen. Samen met NEMO zal Google door middel van deze samenwerking proberen te bereiken dat nog meer jonge mensen enthousiast worden over wiskunde en wat je daarmee kunt doen.

Lees meer
ESA

ESA

Het European Space Agency (ESA) is de Europese ruimtevaartorganisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ruimtevaart in Europa. Daarnaast zorgt ESA ervoor dat via ruimtevaart nieuwe diensten en producten beschikbaar komen voor de inwoners van Europa.

NSO

NSO

Het Netherlands Space Office (NSO) is dé Nederlandse ruimtevaartorganisatie. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelt het NSO het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat uit. Een taak van het NSO is het versterken van de communicatie over ruimtevaart richting ruimtevaartsector, docenten en studenten en algemeen publiek.

Partners

Ondersteuning op projecten en programma’s

ASML

ASML

ASML is een hightechbedrijf dat machines maakt die technisch bijna onmogelijk zijn. De medewerkers van ASML behoren tot de creatiefste denkers in o.a. de natuurkunde, wiskunde, scheikunde en elektrotechniek. ASML vindt het belangrijk om bij jonge mensen interesse voor techniek op te wekken. Daarom steunt ASML NEMO en in het bijzonder de tentoonstelling over wiskunde, Wereld van Vormen.

DeliXL

DeliXL

DeliXL is als leverancier verbonden aan de horeca van NEMO. DeliXL zorgt ervoor dat bezoekers van NEMO keuze hebben uit een gevarieerd en gezond assortiment. Daarnaast is DeliXL partner van de nieuwe tentoonstelling over logistiek: De Machine, die eind 2016 de populaire Ballenfabriek vervangt.

DSM

DSM

Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. DSM is partner van NEMO omdat technisch hoog opgeleid personeel belangrijk is. Hiervoor is het van belang dat een breed publiek, en kinderen en jongeren in het bijzonder, geënthousiasmeerd raakt voor wetenschap en techniek.

Greenchoice

Greenchoice

Greenchoice zet zich in voor een schonere wereld op basis van duurzame energie. Greenchoice is een van NEMO’s partners in duurzaamheid. In NEMO laten we zien hoe wetenschap en technologie bijdragen aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie.

Jet-Net

Jet-Net

Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Dit samenwerkingverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid heeft zich aan NEMO verbonden omdat zij leerlingen willen laten ervaren dat techniek, zinvol en maatschappelijk relevant is.

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Mondriaan Fonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de eerste verdieping. De tweede verdieping Technium is een mooie vervolgstap waarin NEMO de toepassing van de wetenschap van de mens centraal stelt om problemen op te lossen en de wereld leefbaar en beter te maken.

Platform Wiskunde Nederland

Platform Wiskunde Nederland

Platform Wiskunde Nederland (PWN) draagt bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline. PWN doet dit in samenwerking met het Centrum voor Wiskunde en Informatica, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, TU Delft en de Rijksuniversiteit Groningen.

PPG Industries

PPG Industries

Dankzij de steun van PPG Industries kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de manier waarop Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs wordt onderwezen. PPG Industries is de grootste wereldwijde leverancier van coatings met bekende verfmerken zoals Sigma Coatings, Histor en Johnstone’s.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Het Cultuurfonds heeft bijgedragen aan twee in het oog springende vernieuwingsprojecten: Energetica en de herinrichting van de tweede verdieping Technium.

Shell

Shell

Shell is een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld. Het is de doelstelling van Shell om op verantwoorde wijze in de groeiende energiebehoefte van de wereld te voorzien. NEMO en Shell willen jongeren enthousiast maken voor techniek.

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas ondersteunt personen en instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Stichting Zabawas heeft bijgedragen aan het educatieve programma van de verdieping Technium. Het programma laat scholieren zelf ervaren hoe ze wetenschap en technologie kunnen gebruiken om invloed uit te oefenen op de wereld.

Techniek Talent

Techniek Talent

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.

VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Met de bijdrage aan vernieuwing van het museum, zorgt het fonds ervoor dat NEMO de bezoekersbeleving verbetert en een nog breder publiek bereikt.

Waternet

Waternet

Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de kringloop die al dit water vormt: de watercyclus. Een belangrijk onderdeel van deze cyclus is het zuiveren van afvalwater. NEMO ontwikkelt informatie voor bezoekers om laten te zien hoe dit werkt.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nederland bestaat voor de helft uit polders die onder zeeniveau liggen. Dat water moet schoon en gezond zijn en mag niet te hoog of te laag staan. Met sterke dijken zorgen we ervoor dat we het water keren en droge voet houden. NEMO brengt dit thema binnenkort onder de aandacht van het publiek.

Partners die een bijdrage hebben geleverd aan specifieke tentoonstellingen:

ANWB, Forbo, Phenom-World, Royal HaskoningDHV, SRON en Schiphol.