Steun NEMO

Partners

Hoofdpartners

Substantiële ondersteuning van een keur aan organisaties

VriendenLoterij

VriendenLoterij

NEMO behoort tot de kring van partners van de VriendenLoterij. Mede dankzij deze steun van de VriendenLoterij aan NEMO als meerjarige partner, is NEMO in staat om nieuwe programma’s te realiseren. In 2014 en 2018 ontving NEMO bovendien een éxtra projectbijdrage waarmee het dakplein Energetica en de tentoonstellingsverdieping Humania werden gerealiseerd.

Lees meer
ESA

ESA

Het European Space Agency (ESA) is de Europese ruimtevaartorganisatie. De organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ruimtevaart in Europa. Daarnaast zorgt ESA ervoor dat via ruimtevaart nieuwe diensten en producten beschikbaar komen voor de inwoners van Europa.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Bij het ministerie van Defensie speelt techniek een steeds grotere rol. Zowel NEMO als Defensie zijn overtuigd van het belang om de interesse van jongeren voor wetenschap en technologie al vroeg te stimuleren. Via dit partnership steunen ze de activiteiten binnen en buiten het museum.

NSO

NSO

Het Netherlands Space Office (NSO) is dé Nederlandse ruimtevaartorganisatie. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelt het NSO het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat uit. Een taak van het NSO is het versterken van de communicatie over ruimtevaart richting ruimtevaartsector, docenten en studenten en algemeen publiek.

Partners

Ondersteuning op projecten en programma’s

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het fonds heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het kunstwerk in het hart van de tentoonstelling Humania.

Bartiméus Fonds

Bartiméus Fonds

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor alle mensen die slechtziend of blind zijn, zodat zij 100% kunnen leven. Het fonds draagt bij aan de tentoonstelling ‘Zo te zien’ en aan het duurzaam toegankelijk maken van NEMO Science Museum.

CooperVision Specialty EyeCare

CooperVision Specialty EyeCare

CooperVision Specialty EyeCare (SEC) ontwikkelt, produceert en levert vormstabiele- en zachte contactlenzen, waaronder lenzen die bijziendheid bij kinderen kunnen remmen. Hoe eerder bijziendheid op jonge leeftijd wordt herkend en behandeld, hoe beter. Zo voorkom je vervelende oogproblemen op latere leeftijd. Bij de tentoonstelling ‘Zo te zien’ leer je hoe je ogen werken en wat je (niet meer) ziet als je slechtziend of zelf blind bent. Aandacht voor goed zicht is belangrijk en daarom ondersteunt CooperVision SEC deze tentoonstelling.

Greenchoice

Greenchoice

Als duurzame energieleverancier werkt Greenchoice, samen met partners, aan een steeds groener Nederland. Greenchoice is een van NEMO’s partners in duurzaamheid. In NEMO laten we zien hoe wetenschap en technologie bijdragen aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie.

Jet-Net

Jet-Net

Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Dit samenwerkingverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid heeft zich aan NEMO verbonden omdat zij leerlingen willen laten ervaren dat techniek, zinvol en maatschappelijk relevant is.

Kessler & Co

Kessler & Co

Kessler & Co is een bedrijf dat wordt aangedreven door techniek. Wij vinden het erg belangrijk dat met name jonge mensen goed onderwijs krijgen op het gebied van wetenschap en techniek. Daarom ondersteunen wij het werk van NEMO.

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (opgericht in 1864) heeft tot doel om mensen met een visuele beperking in staat te stellen om zich persoonlijk te ontwikkelen en op een gelijkwaardige wijze deel te laten nemen aan en betrokken te laten zijn bij onze samenleving. De stichting vindt het belangrijk dat die gelijkwaardige deelname en betrokkenheid aandacht krijgt van een jong en breed publiek en draagt daarom bij aan de zomertentoonstelling 'Zo te zien' in NEMO Science Museum.

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Mondriaan Fonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het museum met donaties aan de herinrichting van alle tentoonstellingsverdiepingen. Daarnaast droeg het fonds bij aan de ontwikkeling van het kunstwerk in het hart van de tentoonstelling Humania.

Oogfonds

Oogfonds

Sinds 1947 maakt het Oogfonds het mogelijk dat iedereen iets kan doen aan de enorme stijging van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen in Nederland. Zodat iedereen kan blijven zien waar hij van houdt. Samen kunnen we meer aandacht vragen voor gezonde ogen. De tentoonstelling ‘Zo te zien’ benadrukt de complexiteit en de waarde van zien. Deze samenwerking met NEMO Science Museum is een mooi voorbeeld van krachtenbundeling!

PPG

PPG

Dankzij de steun van PPG kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de manier waarop Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs wordt onderwezen. PPG is een van de grootste wereldwijde leveranciers van coatings met bekende merken zoals Sigma Coatings, Histor en Rambo.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Het Cultuurfonds heeft bijgedragen aan in het oog springende vernieuwingsprojecten: Energetica en de herinrichting van verdiepingen Technium, Elementa en Humania.

STENIM

STENIM

STENIM, Stichting Energie Inkoop Metalektro (onderdeel vereniging FME-CWM), wilde ten tijde van de oprichting een verschil maken op het gebied van de inkoop van elektriciteit en aardgas. STENIM steunt NEMO in zijn missie om een verschil te maken op het gebied van voorlichting over techniek en aanverwante onderwerpen. De donatie van STENIM is ten goede gekomen aan de ontwikkeling van de nieuwe tentoonstelling op de vierde verdieping Humania.

Stichting Goede Doelen Nh1816 Verzekeringen

Stichting Goede Doelen Nh1816 Verzekeringen

Nh1816 is een coöperatieve verzekeraar en streeft niet de hoogste winst na. Vanuit die coöperatieve gedachte worden diverse maatschappelijk relevante projecten ondersteund via haar Stichting Goede Doelen. Deze stichting vindt het belangrijk dat jongeren enthousiast worden gemaakt voor wetenschap en technologie en doneert daarom aan de permanente tentoonstelling Humania die in november 2019 in NEMO werd geopend.

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas

Oprichter van Stichting Zabawas, de heer C.J. Zanen, was bij leven directeur van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep. Vanwege de familiegeschiedenis heeft de stichting Zabawas zich aan de tentoonstelling Waterrijk verbonden, waarin water en technologie nauw samenwerken. De Stichting droeg bij aan de ontwikkeling van educatieve programma’s en het Forum in de tentoonstelling Humania.

Techniek Talent

Techniek Talent

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties. Met maar één doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek.

VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Met de bijdrage aan vernieuwing van het museum, zorgt het fonds ervoor dat NEMO de bezoekersbeleving verbetert en een nog breder publiek bereikt.

Waternet

Waternet

Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de kringloop die al dit water vormt: de watercyclus. Een belangrijk onderdeel van deze cyclus is het zuiveren van afvalwater. NEMO ontwikkelt informatie voor bezoekers om laten te zien hoe dit werkt.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Nederland bestaat voor de helft uit polders die onder zeeniveau liggen. Dat water moet schoon en gezond zijn en mag niet te hoog of te laag staan. Met sterke dijken zorgen we ervoor dat we het water keren en droge voet houden. NEMO brengt dit thema binnenkort onder de aandacht van het publiek.

Partners die een bijdrage hebben geleverd aan specifieke tentoonstellingen:

Forbo, Schiphol, SRON en Thermo Fisher Scientific.