Organisatie

NEMO

NEMO heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier wetenschap en technologie dichter bij het publiek te brengen. Dat gebeurt in het museum, op school, bij landelijke evenementen en online.

Visie: ontwikkeling door kennis

Wetenschap en technologie stellen ons in staat de wereld en onszelf steeds beter te begrijpen, onszelf als mens te ontwikkelen en de wereld klaar te maken voor de toekomst. NEMO maakt jong en oud nieuwsgierig naar de kracht, het belang en het bijzondere van wetenschap en technologie.

NEMO Science Museum

NEMO Science Museum is een interactieve, informele leeromgeving waarin een breed publiek in aanraking komt met wetenschap en technologie. Bezoekers zien, horen en ervaren hoe wetenschappelijke fenomenen en technologie hun leven beïnvloeden. NEMO werkt intensief samen met de wetenschap en het onderwijs. NEMO heeft ook een historische collectie en is een geregistreerd museum.

NEMO in het land

Hét wetenschap- en technologiefestival van Nederland, dat is het Weekend van de Wetenschap. NEMO verzorgt de organisatie van dit landelijke evenement. Tijdens het eerste weekend van oktober openen musea, (onderzoeks)instellingen, laboratoria, universiteiten, bedrijven en tal van andere organisaties hun deuren voor het brede publiek.

NEMO op school

Docenten kunnen rekenen op de educatieve ondersteuning van NEMO. Via programma’s en activiteiten biedt NEMO nieuwe kennis, materiaal en handreikingen waarmee men direct op school aan de slag kan. Er is een groot aanbod beschikbaar voor verschillende niveaus en leeftijden. Dit aanbod varieert van werkbladen tot uitgebreide projecten zoals ESERO NL, ontwikkeld in samenwerking met Netherlands Space Office (NSO) en European Space Agency (ESA) en Maakkunde, de lesmethode voor ontwerpen en onderzoeken. Ook organiseren we congressen, lezingen, nascholingscursussen en workshops.

NEMO in samenwerkingen

Als je midden in de wereld van wetenschap en technologie staat, moet je ook over de grenzen kijken. Daarom werken we nauw samen met partners in Nederland, Europa en de rest van de wereld: van musea tot universiteiten en van scholen tot onderzoeksinstellingen. Die samenwerking houdt ons scherp. Zo zijn we altijd op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in de wetenschapscommunicatie. En kunnen we een zo breed mogelijk publiek bewust maken van het belang van onderwijs voor de wetenschap en technologie. Samen met onze partners ondersteunen we mensen die willen bijdragen aan besluitvorming en willen meedenken over de uitvoering van onderzoek en innovatie.

Competenties en projecten

Wij werken nauw samen met wereldwijde experts op het gebied van wetenschapscommunicatie. Daarnaast werken we samen met gemeentes en regionale overheden, NGO's, opleidings- en onderzoeksinstellingen, de bedrijfswereld en, niet te vergeten, de bevolking. Een groot deel van NEMO's projecten worden gefinancierd worden door de EU. Wilt u met ons samenwerken? Lees meer over de bijdrage die NEMO levert aan samenwerkingsverbanden en over ons aandeel in projecten uit het verleden en in het heden.

NEMO en wetenschap

NEMO ontsluit voor een breed publiek de wetenschap. Voor de ontwikkeling van tentoonstellingen en programma’s werkt NEMO nauw samen met de wetenschap. Via adviesraden, onderzoek of door ontmoetingen tussen wetenschappers en het publiek. Universiteiten en kennisinstellingen willen graag met een breed publiek communiceren. Zij willen een maatschappelijk draagvlak waarborgen en de kweekvijver van toekomstig talent vergroten door leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en technologie. NEMO ondersteunt universiteiten en kennisinstellingen ook met activiteiten als het Weekend van de Wetenschap en Kennislink.

Onafhankelijke informatie

Alles wat NEMO maakt is gebaseerd op betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke wereld. NEMO stelt zich onafhankelijk op bij het samenstellen van alle programma’s en activiteiten. 

Groot publieksbereik

Voorplein van NEMO Science Museum - foto DigiDaan.png

NEMO bereikt jaarlijks heel veel mensen. Het museum is met ruim 650.000 bezoekers per jaar qua bezoekersaantallen het vijfde museum van Nederland. Met de website NEMO Kennislink bereiken we nog eens 3,2 miljoen bezoekers per jaar en het Weekend van de Wetenschap wordt jaarlijks door 150.000 mensen bezocht. Daarnaast maakt het publiek met landelijke en online activiteiten kennis met wetenschap en technologie, zoals in het onderwijs.

Organisatiestructuur

NEMO Science Museum is een stichting zonder winstoogmerk. De financiering is opgebouwd uit eigen inkomsten (kaartverkoop, winkelverkoop, zaalverhuur en catering), een structurele bijdrage van de rijksoverheid en bijdragen van onze partners uit de wetenschap, publieke sector en het bedrijfsleven.

Jaarverslagen

Via de onderstaande links kun je een jaarverslag downloaden. Jaarverslagen van eerdere jaren zijn op te vragen via directiesecretariaat@e-nemo.nl.

Financiën

Financieel jaarverslag 2023

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Directie en Raad van Toezicht

NEMO Science Museum wordt bestuurd door een directie. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Directie

  • Géke Roelink, Algemeen Directeur
  • Rutger Hamelynck, Zakelijk Directeur

Raad van Toezicht

  • Ritchy Drost, voorzitter
  • Sennay Ghebreab
  • Anke Nooijen
  • Henriëtte Post
  • Paul Riemens
  • Gerrit Schipper