NEMO Science Museum

Het gebouw

Bijna iedereen herkent het gebouw van NEMO aan de markante vorm die kopergroen en groot boven het Amsterdamse Oosterdok uitsteekt. Architect Renzo Piano had een duidelijke visie bij de ontwikkeling van het NEMO gebouw met bijbehorend stadsplein op 22 meter NAP.

Bouwen boven een tunnel

architectimage_extralargethumnail.jpg
Schets van Renzo Piano, 1990

De Italiaanse architect Renzo Piano stond voor een grote uitdaging met de bouw van NEMO: het gebouw moest bovenop een tunnel komen. De kromming van de tunnel als fundering leidde tot de gekromde vorm van het gebouw zelf. In een soort mathematische, spiegelende tegenbeweging van het neerwaartse verkeer dat de tunnelbuis ingaat, ontwierp de architect een gebouw dat uit het water lijkt op te rijzen.

Amsterdams eigen piazza met werelds uitzicht

“Amsterdam is een eendimensionale stad” schreef architect Renzo Piano in zijn aantekeningen bij het ontwerp van NEMO. Hij miste in de hoofdstad een 'piazza' met uitzicht over de stad, zoals de meeste wereldsteden wel hebben. Met de komst van het NEMO gebouw en het markante dakplein op de bovenste verdieping is ook dat piazza er gekomen.

De binnenkant: alle aandacht voor wetenschap en technologie

Hoe indrukwekkend het aanzicht en het uitzicht ook is van NEMO, binnenin het gebouw draait het om de tentoonstellingen en het zelf beleven van wetenschappelijke kennis. En dat verdient alle aandacht. De architect heeft dan ook voor gekozen voor een ontwerp met minimale afleiding. Het trappenhuis maakt een optimale oriëntatie mogelijk, de wanden zijn neutraal grijs en er zijn zo min mogelijk ramen om de concentratie bij de expositie te houden. Renzo Piano noemde dit concept de 'noble factory', als tegenhanger van het speelse exterieur.

Natuur op het dak

Sinds de zomer van 2013 heeft NEMO een groen dak. Op de ruim 1000 m2 van het bovendak groeien 14 soorten sedum (vetplantjes) en 25 soorten kruiden. In totaal zijn het 17.500 plantjes. Het groen dak draagt bij aan de natuur in Amsterdam. En een groen dak isoleert goed, wat leidt tot minder energieverbruik.

Natuurdak met bijen NEMO