Lesmateriaal voor op school

Biologie voor VO - Overig

Onderstaand lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal beschikbaar bij NEMO. De docentenhandleidingen zijn op te vragen door te mailen naar educatie@e-nemo.nl.

Diergedrag in Artis
Lesmateriaal waarmee leerlingen een observatieopdracht uitvoeren bij een zelfgekozen diersoort. Dit lesmateriaal is zeer geschikt als praktische opdracht. Tevens is er een startopdracht beschikbaar waarmee vooraf in de klas geoefend kan worden met observeren met behulp van filmpjes op YouTube.

 • Doelgroep: bovenbouw vmbo-havo-vwo
 • Onderwerp: diergedrag, ethologie, observatie

DotWorld
DotWorld is een serie eenvoudige computerspelletjes (6 stuks, 2 minuten per game) over evolutie. De spelletjes en de begeleidende opdrachten (ook hieronder te downloaden) zijn afkomstig van de Biologie Buiten het Boekje-cd-rom "Evolutie, bron van biodiversiteit." In samenwerking met Scala Media en Amstel Instituut.

 • Doelgroep: afhankelijk van game; 2 t/m 5 havo/vwo
 • Onderwerpen: evolutie, natuurlijke selectie, fitness, erfelijke variatie, struggle for life

Wie goed ontmoet – Discussieles
Ontwikkelingen in wetenschap en techniek leiden soms tot maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s. In deze twee lessen voor biologie en maatschappijleer verdiepen de leerlingen zich in een maatschappelijk dilemma dat gepaard gaat met Diepe Hersenstimulatie (ook welDeep Brain Stimulation, of DBS).

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Vakken: biologie en maatschappijleer
 • Onderwerpen biologie: hersenen, ethiek
 • Onderwerpen maatschappijleer: grondrechten, legaliteitsbeginsel, strafrecht, ethiek

De Energie[r]evolutie
De Energie[r]evolutie, ontwikkeld in opdracht van Greenpeace Nederland, bestaat uit een simulatiespel dat met de hele klas gespeeld kan worden. In het spel kijken leerlingen naar klimaatverandering vanuit de ogen van de overheid, milieuorganisatie, energiemaatschappij of consument. Voor VO-leerlingen is een afsluitende opdracht beschikbaar waarbij leerlingen gezamenlijk een actie uitvoeren om zelf CO2-uitstoot te verminderen. Bij het simulatiespel is een filmpje ontwikkeld met speluitleg. De les wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie en een Excel-bestand.

 • Doelgroep onderbouw vmbo en havo/vwo
 • Vakken: biologie en aardrijkskunde
 • Onderwerpen: fossiele brandstoffen, duurzame energie, energieproblematiek, klimaatverandering

-------------------------------------------------------------------------

Materiaal
Lespakketten De Praktijk
Doelgroep
vmbo, havo, vwo
Vakken
Biologie