Voortgezet onderwijs

Aanbod docenten

Informeel leren over wetenschap en techniek vormt een krachtige aanvulling op het leren in de klas. Laat je inspireren door het lesmateriaal en het professionaliseringsaanbod speciaal voor het voortgezet onderwijs.

Lesmateriaal

NEMO ondersteunt het werk van docenten in de bètavakken.  Zo wil NEMO bijdragen aan ‘wetenschappelijke en technologische geletterdheid’ in de samenleving, een voedingsbodem voor de wetenschappers, makers, technici, uitvinders en vernieuwers van morgen.
Bekijk het lesmateriaal voor op school.

Professionalisering

Voor docenten van het voortgezet onderwijs organiseert NEMO conferenties, lezingen en workshops. NEMO Kennislink brengt niet alleen recent nieuws uit de wetenschap, maar gaat via achtergrondartikelen en vakoverstijgende thema's ook dieper in op onderwerpen.

Docentenpanel

Door middel van feedback kan NEMO haar onderwijsprogramma's verbeteren. Deel jouw expertise en door plaats te nemen in een docentenpanel.

Docenten Panel