Lesmateriaal voor op school

Natuurkunde voor VO

Onderstaand lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal beschikbaar bij NEMO. De docentenhandleidingen zijn op te vragen door te mailen naar educatie@e-nemo.nl.

Nationale Lichtmeting - Jaar van het Licht
2015 was het Internationaal Jaar van het Licht. In het kader hiervan werd voor het voortgezet onderwijs een landelijk scholenexperiment georganiseerd: de Nationale Lichtmeting.
Het lesmateriaal voor onderbouw havo/vwo sluit aan bij dit project en introduceert concepten als breking van licht, spectrum en tralie. De leerling leert met een zelfgemaakte spectrometer het licht van verschillende lichtbronnen te analyseren en te onderscheiden. Het lesmateriaal omvat 3 lesuren van 50 minuten exclusief een thuisopdracht, waarbij de leerlingen een lichtmeting uitvoeren.

  • Doelgroep: 1/2 havo/vwo
  • Onderwerpen: licht, breking, spectrum, spectrometer, tralie

Quantumfysica en Relativiteit
Deze lessenserie, ontwikkeld in samenwerking met Spinozaprijswinnaar Erik Verlinde, bestaat uit 7 modules, waarvan 3 de relativiteitstheorie behandelen en 4 de quantummechanica. Elke module kost exclusief huiswerk ongeveer 3 uur. Meer informatie over het programma en ondersteunend lesmateriaal is te vinden op www.quantumuniverse.nl.

  • Doelgroep: 5/6 vwo
  • Onderwerpen: quantumtoestanden, verstrengeling, EPR-paradox, quantumcomputing, relativiteitstheorie, tijddilatatie, lengtecontractie, gelijktijdigheid, gravitatielenzen

-------------------------------------------------------------------------

Materiaal
Lespakketten De Praktijk
Doelgroep
havo/vwo
Vakken
Natuurkunde