Lesmateriaal voor op school

Wiskunde voor VO

Onderstaand lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal beschikbaar bij NEMO. De docentenhandleidingen zijn op te vragen door te mailen naar educatie@e-nemo.nl.

DisWis minimodule
De DisWis minimodule is het kleine broertje van DisWis grafentheorie. De minimodule geeft in een een blokuur een introductie van grafentheorie en is bedoeld als voorproefje van het vak wiskunde D.

  • Doelgroep: 3 vwo
  • Onderwerp: grafentheorie

DisWis Grafentheorie
DisWis Grafentheorie is een lessenserie discrete wiskunde van 40 studielastuur.  De module is zeer geschikt om gegeven te worden door PAL-studenten met een wiskunde-achtergrond. Studenten die deze serie willen geven, kunnen via De Praktijk hierop worden voorbereid. DisWis Grafentheorie kan worden gebruikt als invulling binnen wiskunde B of als wiskunde D-module.

  • Doelgroep: bovenbouw vwo
  • Onderwerp: grafentheorie

Toepassingen van wiskunde
In deze lessenserie wordt de essentiële rol die wiskunde in twee uiteenlopende velden speelt inzichtelijk gemaakt. Het lesmateriaal voor 3 havo is bedoeld voor 3 lesuren van 50 minuten. Met het lesmateriaal maken de leerlingen kennis met hoe je, door verschillende tarieven te hanteren, meer winst kunt maken.
Het lesmateriaal voor 3 vwo is ook bedoeld voor 3 lesuren van 50 minuten. Het lesmateriaal gaat in op een eenvoudig model om de verspreiding van ziektes te beschrijven. Ook wordt er ingegaan op hoeveel mensen in een populatie ingeënt moeten zijn om de verspreiding van een ziekte tegen te gaan.
Het lesmateriaal sluit aan op het boek “Succesformules: Toepassingen van wiskunde” van Bennie Mols en Ionica Smeets. Het boek is gratis aan te vragen via www.platformwiskunde.nl.

  • Doelgroep: 3 havo/vwo
  • Onderwerpen havo: opbrengsten, kosten, winst, lineaire formules, procentuele toe- en afnames, grafieken tekenen
  • Onderwerpen vwo: epidemiologie, grafieken aflezen en interpreteren, procentuele toe- en afnames, formules combineren en herleiden

TopWis Poincaré
TopWis Poincaré gaat over topologie en het Poincaré vermoeden. De module vormt een elementaire introductie in de topologie van twee- en driedimensionale ruimtes. 
Let op: Het lesmateriaal is niet geschreven om leerlingen zelfstandig mee aan de slag te laten gaan. De module is ontwikkeld om actief inhoudelijk begeleid te worden door iemand met voldoende kennis van topologie. Via de its academy is ook een zelfstandig te volgen e-klas van deze module beschikbaar.

  • Doelgroep: bovenbouw vwo
  • Onderwerpen: topologie

-------------------------------------------------------------------------

Materiaal
Lespakketten De Praktijk
Doelgroep
havo/vwo
Vakken
Wiskunde