Lesmateriaal voor op school

Scheikunde voor VO

Onderstaand lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal beschikbaar bij NEMO. De docentenhandleidingen kunt u opvragen door te mailen naar educatie@e-nemo.nl.

Biomassaconversie
De lessenserie Biomassaconversie bestaat uit een practicum met begeleidende vragen en opdrachten. Het lesmateriaal duurt bij elkaar drie lesuren van vijftig minuten.
In het practicum zien de leerlingen hoe hout cellulose bevat, en ze tonen aan dat cellulose weer uit glucose bestaat.  Leerlingen maken kennis met biomassa en met de ontwikkeling van nieuwe technieken die biomassa als grondstof gebruiken voor groene brandstoffen en chemicaliën.
Bij het lesmateriaal is een practicumkist ontwikkeld, die docenten gratis een paar weken mogen lenen van de Universiteit Utrecht. De kist is te reserveren via deze website.

  • doelgroep: 5 havo / 5 vwo
  • onderwerpen: synthese, energieproductie, koolstofchemie, duurzame ontwikkeling, materialen

Chemie achter de laserprinter
Deze beknopte lesbrief van 1 à 2 lesuren gaat in op de scheikunde die bij het laserprinten komt kijken. Leerlingen bestuderen het printproces, maken opdrachten over belangrijke onderdelen van een laserprinter en denken na over de gevolgen van defecte onderdelen.

  • doelgroep: bovenbouw havo/vwo
  • onderwerpen: laserprinter, polymeerchemie

-------------------------------------------------------------------------

Materiaal
Lespakketten De Praktijk
Doelgroep
bovenbouw havo/vwo
Vakken
Scheikunde