Lesmateriaal voor op school

Ruimtevaart en Sterrenkunde voor VO

Ruimtevaart en sterrenkunde worden inzichtelijk gemaakt met de lessen van ESERO NL. De 80 lessen zijn geschikt voor klas 1 en 2 van havo/vwo en bestaan uit lesopdrachten, achtergrondinformatie en werkbladen. De bijbehorende beelden, animaties en filmpjes zijn geschikt voor het digitale schoolbord.

ESERO NL wordt gefinancierd door ESA en NSO en uitgevoerd door NEMO. ESERO is een initiatief van de Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA).

Ruimteschip Aarde

André Kuipers is al weer eventjes terug op aarde. Het lesmateriaal dat ontwikkeld is bij zijn ruimtereis is echter nog steeds heel goed te gebruiken in de klas. Aan de hand van praktische opdrachten, proefjes en experimenten maken de leerlingen kennis met de bijzondere omstandigheden in het ISS en op dat andere ruimteschip: de aarde.

Na de introductieles zijn er drie thema’s met ieder drie lessen: Mens& Aarde, Alles wat leeft, en Weer&Klimaat. Het materiaal is vakoverstijgend en modulair opgezet: de thema’s kunnen los van elkaar gedaan worden.

Materiaal
Lespakketten
Doelgroep
Klas 1 en 2 havo/vwo
Vakken
Bètavakken, aardrijkskunde, techniek

Bijbehorend materiaal

Introductieles de ISS-krant (pdf) Mens & Aarde (pdf) Alles wat leeft (pdf) Weer & Klimaat (pdf)