Lesmateriaal voor op school

Lesactiviteiten over plastic

Plastic en kunststoffen hebben veel nut in onze samenleving. Maar de manier waarop ze nu vaak worden geproduceerd, geconsumeerd en weggegooid, is slecht voor het milieu. De activiteiten in dit pakket maken leerlingen bewust over het gebruik, het weggooien en het recyclen van plastic. 

De activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen van 9 - 14 jaar oud. Ze kunnen op school, maar ook gebruikt worden in informele leeromgevingen. De activiteiten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gegeven.

PLASTEAM

De activiteiten zijn ontwikkeld als onderdeel van het internationale project PLASTEAM. Er doen ook leerlingen uit Italië, Malta, Roemenië en Griekenland mee. Op deze pagina lees meer over het project. 

Materiaal
Lesactiviteiten
Doelgroep
klas 1-2