Samenwerkingen en projecten

PLASTEAM

Plastic en kunststoffen hebben veel nut in onze samenleving. Maar de manier waarop ze nu worden geproduceerd, geconsumeerd en weggegooid is slecht voor het milieu. Het project PLASTEAM heeft als doel om educatieve W&T activiteiten te ontwikkelen voor leerlingen en leerkrachten in met name het primair onderwijs over duurzaam gebruik van plastic. NEMO is partner in dit meerjarige Europese project.

Veel plastic dat we produceren wordt maar één keer gebruikt. Nog te veel plastic wordt daarna niet gerecycled, maar blijft achter op straat, in het bos of in de zee. Om een schoner milieu te krijgen, is het nodig dat iedereen nieuwe manieren vindt om met plastic om te gaan. Om daarbij te helpen, gaat PLASTEAM educatieve activiteiten ontwikkelen voor in de klas over plastic en de consumptie en recycling van plastic.

De naam PLASTEAM is een samenstelling van ‘plastic’ en ‘STEAM’ en heeft alles te maken met het doel van het project. STEAM is het Engelse acroniem voor Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (techniek), Arts (kunsten) en Math (wiskunde). In Nederland noemen we dit Wetenschap & Techniek. Het project heeft tot doel om educatieve activiteiten over plastic te ontwikkelen op deze gebieden. Lees meer over het internationale project op de EU-website van PLASTEAM. Het PLASTEAM project valt onder het Erasmus +programma. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

Nieuwsbrieven

Partner(s)