NEMO

Competenties

NEMO is een ervaren (internationale) partner en expert op veel verschillende vakgebieden. De verscheidenheid aan thema's waar we als partner een bijdrage aan kunnen leveren varieert van activiteiten om de publieksbetrokkenheid te vergroten tot het ontwikkelen van trainingsprogramma's en van het bieden van genderbegeleiding tot bijdrages aan onderzoekend leren. Hieronder lichten we enkele voorbeelden toe van wat en op welke manier we kunnen bijdragen aan internationale projecten.

Training voor leerkrachten

Onze trainingsprogramma's voor Nederlandse leerkrachten worden inmiddels in verschillende Europese landen in aangepaste vorm gebruikt. In Nederland hebben we onze eigen leerkrachtenclub met meer dan 2000 leden. We hebben leerkrachtentrainingen in het kader van de TWIST en ENGINEER projecten ontwikkeld en we zijn momenteel druk met het ontwikkelen van een cursus voor het STING project. 

Ruimtevaartonderwijs

NEMO was het eerste science museum met een ESERO (European Space Education Resource Office) kantoor, opgezet door de ESA. Inmiddels is het ESERO netwerk uitgebreid en zijn er in totaal 9 ESERO's. ESERO NL heeft een reeks succesvolle projecten gelanceerd en middelen ontwikkeld bedoeld voor scholieren en leerkrachten in Nederland, waarvan een groot aantal inmiddels is vertaald en (in aangepaste vorm) gebruikt wordt in andere landen. Onze Ruimteschip Aarde activiteiten zijn daar slechts één voorbeeld van. 

Gender

NEMO is momenteel coördinator van het grootschalige Europese genderproject Hypatia. In het verleden heeft NEMO ook deelgenomen aan diverse nationale en Europese projecten met het thema gender (bijvoorbeeld GAPP en TWIST). We hebben een checklist ontwikkeld om Nederlandse wetenschapscentra te helpen een meer genderinclusieve aanpak te hanteren. Sinds 2008 loopt ons 'Tube Your Future' rolmodellenproject voor meisjes (en jongens) op middelbare scholen. Dit project is geselecteerd als EU Best Practice en meer dan 10.000 scholieren hebben inmiddels meegedaan. In 2012 hebben we als onderdeel van een Europese campagne een evenement georganiseerd met de titel: ‘Science: it’s a girl thing’. Onze leerkrachtenhandleiding over genderinclusieve wetenschapseducatie is verspreid onder vele duizenden leerkrachten in Europa.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Vliegtuig bouwen in de klas - Europees project Engineer - NEMO Science Museum

We hebben onderwijsmaterialen geproduceerd voor Nederlandse klassen die in aangepaste digitale vorm ook in andere landen worden gebruikt. Ook hebben we een scala aan innovatieve educatieve projecten ontwikkeld, zoals Science Center op School en ENGINEER uitdagingen voor scholen en musea. In het kader van het Europese FEAST project ontwikkelden we een opleidingsprogramma voor museum explainers, om 'family learning' te bevorderen. 

Dialoog

We hebben een aantal live debatten opgezet voor deelnemers van alle leeftijden. Het evenement 'Clean Tech - the Battle' was een podium voor een open dialoog met voor leerlingen uit de bovenbouw (havo/vwo) over duurzaamheid. Een voorbeeld van onze expertise op het gebied van het mogelijk maken van een online dialoog is NEMO Kennislink; ons platform voor wetenschapscommunicatie.

Van onderzoek naar dagelijkse praktijk

NEMO en de Universiteit van Amsterdam hebben samen een 'Research & Development' lab opgezet voor wetenschappelijk onderzoek en het maken van prototypes. De samenwerking zorgt voor kennisuitwisseling over onderzoek en bezoekerservaringen. NEMO's professor op het gebied van 'leren over wetenschap in een informele leeromgeving' (Universiteit van Amsterdam) heeft unieke expertise vergaard voor ons Science Learning Center.

Tinkering/maken

In ons museum vind je een familiewerkplaats; een ruimte waar gezinnen dingen kunnen maken en waar experimenten kunnen worden uitgevoerd. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe workshops voor onze bezoekers in samenwerking met kunstenaars en andere Europese musea. 

Inspraak

NEMO heeft focusgroepen georganiseerd en workshops opgezet voor geïnteresseerden die mee willen denken over diverse Europese projecten. Deze projecten bieden mensen de kans om hun mening te laten horen en om deel te nemen aan besluitvorming over wetenschap en technologisch onderzoek in Europa. Het VOICES project was een groot, baanbrekend project.

Wetenschapsjournalistiek

NEMO Kennislink is de meest populaire wetenschapswebsite van Nederland met ruim 3 miljoen bezoekers per jaar. We gebruiken dit platform om samen te werken met universiteiten, kennisinstellingen en uitgevers. Op de website vind je artikelen van exacte wetenschappen tot sociale wetenschappen. NEMO Kennislink werkt momenteel mee aan het Europese SYNENERGENE project.