NEMO

Samenwerkingen en projecten

NEMO is een ervaren projectpartner met een breed scala aan projecten op het gebied van onderwijseducatie en -communicatie. Tot onze partners uit voormalige en huidige samenwerkingsverbanden tellen wij onder andere universiteiten, scholen, andere science centers en musea, onderzoeksorganisaties, het bedrijfsleven en de Europese Unie. We nemen deel aan projecten gericht op wetenschapseducatie of het bevorderen van expertise op specifieke vlakken zoals inclusiviteit en talentontwikkeling op het gebied van W&T. Met andere projecten wordt internationale publieke betrokkenheid bij wetenschap, technologie en innovatie aangemoedigd.

Lopende projecten

TinkerLib

Bij het project TinkerLib zet NEMO zich samen andere Europese organisaties in om van informele leerorganisaties (zoals bibliotheken, science centra en musea) nog flexibelere, inclusievere en innovatievere leerplekken te maken door van elkaar en van verschillende onderwijsgebieden te leren.

 In Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Nederland en Servië werkt per land een organisatie uit ‘de wereld van woorden’ samen met een organisatie uit ‘de wereld van de wetenschappen’ in een regionale hub. De vijf TinkerLib-hubs werken ook samen in het ontwikkelen van activiteiten, trainingen en tools met als doel underserved adults te bereiken.

In de Nederlandse hub richt NEMO zich samen met de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) op ouderen uit sociaal-economisch zwakke buurten. Met als doel eenzaamheid te verminderen en sociale interactie te bevorderen, gebruikmakend van de tinkermethodologie. Het hoofddoel van TinkerLib is de kennis en expertise van educatoren op het gebied van de tinkerdidactiek te gebruiken, te vergroten en te verdiepen.

CanSat testdag 2023 DigiDaan.jpg

Planet Change

In het project Planet Change richt NEMO zich samen met internationale partners op mbo-studenten. Zij worden aangemoedigd om voorvechters te zijn van verandering en zich in te zetten voor de uitdagingen op het gebied van milieu en klimaatverandering. In de onderwijs-activiteiten van Planet Change leren ze over duurzaamheid en oefenen ze 21ste-eeuwse vaardigheden als zelfsturend leren, effectief communiceren, nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. De onderwijs-activiteiten staan in het teken van ruimtevaart.
De observatie van onze aarde en veranderingen daarin, zijn mogelijk door de ruimtevaart. Om ruimtevaart mogelijk te maken is een breed palet van expertises nodig, waaronder technisch en praktisch geschoolde mannen én vrouwen. Door Planet Change ontdekken mbo-studenten baankansen in de ruimtevaartsector. Dit project ontvangt cofinanciering van Erasmus+.

Lil’Scientist 

Kinderen zijn nieuwsgierig, vormen ideeën over hoe de wereld werkt, verzamelen informatie en komen zo weer op nieuwe ideeën. Toch denken veel kinderen dat wetenschap niet voor hen is weggelegd. Met behulp van Lil’Scientist - een samenwerking tussen De Jonge Akademie (DJA), stichting IMC Weekendschool, het Citizen Science Lab Leiden, Brein in Beeld, Pieter Hulst, New Scientist en NEMO Science Museum - willen we dit veranderen en hen op unieke wijze betrekken bij wetenschap. We ontwikkelen workshops waarmee kinderen uit heel Nederland als mede-wetenschappers onderzoek kunnen doen in diverse onderzoeksgebieden zoals taalkunde, biologie en filosofie. Het doel is kinderen te interesseren voor onderzoek doen, een breder beeld te geven van wat wetenschap is en hun zelfvertrouwen te vergroten. Na ontwikkeling in co-creatie met leerlingen en docenten van IMC Weekendschool, komen de workshops in 2023-2024 beschikbaar voor alle basisscholen als een praktische, innovatieve en duurzame invulling voor het vak Wetenschap. Binnen het project doen we zelf ook onderzoek, onder andere naar de interesse van kinderen in wetenschap.

Leerling Zeepbellen - DigiDaan.jpg

Tink@school

NEMO Science Museum is partner in het meerjarige Europese project Tink@school. In dit Erasmus+ project werkt NEMO Science Museum samen met partners uit Griekenland, Italië en IJsland. Het doel van Tink@school is om leerkrachten op een innovatieve en creatieve manier met duurzaamheid aan de slag te laten gaan in de klas. Bij het ontwikkelen van tien schoolactiviteiten wordt de didactiek van Tinkeren gebruikt. Tinkering is een methode, werkvorm en manieren van denken en werken. Tinkering activiteiten zijn hands-on: deelnemers worden uitgenodigd om te spelen en maken met gereedschappen en inspirerende materialen. In drie eerdere tinkering-projecten heeft NEMO veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van Tinkeractiviteiten. In dit project wordt nieuwe expertise opgedaan over het gebruik van de Tinkering methodologie in combinatie met duurzaamheid. Lees meer over het project op deze website.

Talentontwikkeling in de buurt

In dit project wil NEMO kinderen van 8-12 jaar bereiken die niet de kans hebben om in de klas of bij een museumbezoek in aanraking te komen met W&T. Om bij deze moeilijk bereikbare doelgroep te komen, werken we samen met organisaties in hun eigen ‘leerecosysteem’: buurthuizen. Samen met vier buurthuizen ontwikkelen we workshops. Daarin krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun talenten en 21ste-eeuwse vaardigheden verder te ontwikkelen. De begeleiders in de buurthuizen worden door NEMO getraind om de workshops te geven. Aan het einde van het project wordt alle opgedane kennis over de activiteiten, het begeleiden ervan, de trainingen en de ervaringen gebundeld in een handboek. Zo kunnen de workshops duurzaam worden ingezet.

Multi-STEM

Multi-STEM (Multi lingual voices in STEM education) is een onderzoeksproject. Het doel is om het makkelijker te maken voor meertalige kinderen om mee te doen met rekenen, wetenschap en techniekonderwijs. NEMO Science museum is partner in het deelproject wetenschapsmusea, samen met musea Teylers Museum en Museon-Omniversum. In het project proberen we te ontdekken hoe kinderen en hun families, die thuis andere talen spreken dan Nederlands en Engels, tijdens hun bezoek aan NEMO hun thuistaal in kunnen zetten. Meer informatie over dit project vind je hier

SENSEE

Het Europese project SENSEE richt zich op kinderen (6-12 jaar) met minder kansen om hun talenten te ontdekken en ontplooien. De projectpartners uit Noorwegen, Slovenië, Cyprus en Nederland ontwikkelen W&T-activiteiten voor hen. Daarin kunnen de kinderen oefenen met vaardigheden als kritisch denken, problemen oplossen, omgaan met teleurstelling, veerkracht, samenwerken en analytisch denken. Deze vaardigheden helpen hen in de toekomst om te ondernemen en bereiden hen voor op de uitdagingen van de 21e eeuw. De activiteiten worden getest op school en daarna via een training en handboek beschikbaar gesteld aan scholen en educatoren in informele leeromgevingen, zoals musea, buurthuizen en bibliotheken. Het SENSEE project valt onder het Erasmus+ programma. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Lees meer.

SALL_Veenendaal_DD564939.jpg

Mokum Maakcoalitie

In de Mokum Maakcoalitie zetten 12 Amsterdamse organisaties zich gezamenlijk in voor structureel maakonderwijs in de stad. Samen willen we rijke leeromgevingen creëren waar jonge Amsterdammers hun creatieve, sociale, culturele, digitale en techn(olog)ische talenten kunnen ontwikkelen. De partners zijn: Lekkersamenklooien, Maakplaats 021 (OBA), de Waag, Pakhuis de Zwijger, Hogeschool van Amsterdam. Cinekid, The Beach, Designathon Works, NewTechKids, Next Nature Network en de W&T kennismakelaars van de Gemeente Amsterdam.

Afgeronde projecten

Bekijk hier afgeronde projecten.