NEMO Research & Development

Een ledlampje maken

In hoeverre beïnvloeden open en gestructureerde opdrachten de leeropbrengst van kinderen?

Duur van het onderzoek: vier dagen

Aantal deelnemers: 78 kinderen tussen 7-12 jaar (82 ouders en 10 broertjes en zusjes keken mee)

Onderzoeksvraag: In hoeverre beïnvloeden open en gestructureerde opdrachten de leeropbrengst van kinderen?

In het weekend van 15,16 en 22,23 november maakten 78 kinderen bij NEMO Research en Development een ledlampje. Kinderen in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar moesten ervoor zorgen dat dit lampje zo fel mogelijk zou branden. 

IMG_0937.JPG

Met dit proefje werd bekeken in hoeverre open en gestructureerde opdrachten de leeropbrengst van kinderen beïnvloeden. De leeropbrengst werd bepaald aan de hand van kennis en exploratie. Exploratie is het doen van eenvoudig experimenteel onderzoek. Het bestaat uit het actief ontdekken van de omgeving, het stellen van vragen, observeren, imiteren en manipuleren. Door middel van een interview is het inzichtniveau van kinderen over elektriciteit in kaart gebracht. Exploratie is gemeten met een opdracht waardoor kinderen zoveel mogelijk ideeën moesten bedenken waardoor het lampje nog feller zou branden. Uit de resultaten blijkt dat er kennistoename heeft plaatsgevonden. 

Resultaten

Er is geen duidelijk verschil te zien in kennis tijdens een open opdracht in vergelijking met een gestructureerde opdracht. Ook is er geen verschil in exploratie te zien tussen beiden opdrachten. Met deze activiteit werden kinderen gestimuleerd voor wetenschap en techniek. Zowel ouders als kinderen reageerden enthousiast op de taak. Ouders vonden het interessant om inzicht te krijgen in het leerproces van kinderen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het exploratiegedrag van kinderen als direct gevolg van techniek- en wetenschapsactiviteiten. Met dit onderzoek is een eerste stap gezet om de invloed van het type opdracht op de exploratie van kinderen in kaart te brengen.