NEMO Research & Development

Stimuleer onderzoekend spelen!

DD324174.jpg

Voor jonge kinderen is begeleiding tijdens het onderzoekend spel onmisbaar. Tessa van Schijndel onderzocht daarom voor haar postdoctoraal aan de UvA hoe verschillende manieren van verbale begeleiding toegepast kunnen worden in de klas. Zij zocht voor haar onderzoek onder meer samenwerking met NEMO Research en Development waar stimuleren van onderzoekend spel centraal staat.

Onderzoekend spel houdt in dat kinderen de materiële omgeving ontdekken door gebruik te maken van hun lichaam en zintuigen. Een belangrijk kenmerk van dit type spel is dat het kinderen in staat stelt allerlei vaardigheden te oefenen, zoals motorische vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook vaardigheden als observeren en vergelijken.

De natuurwetenschappelijke opstellingen in science musea hebben een grote aantrekkingskracht op jonge kinderen. Deze leeftijdsgroep heeft dan ook de neiging direct zelf op onderzoek uit te gaan. Dit neemt niet weg dat jonge kinderen veel baat kunnen hebben bij de begeleiding van een (groot)ouder of leerkracht. Begeleiding van het onderzoekend spel van kinderen door volwassenen kan verschillende vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan non-verbale aspecten, zoals het voordoen van een beweging, en verbale aspecten, zoals het geven van uitleg. Het soort kind én het soort ouder heeft invloed op de manier waarop deze uitleg gegeven wordt. Maar is er een manier van uitleggen die onderzoekend spelen voor ieder kind het beste stimuleert?

Meer weten?
Download dan het hele artikel uit het magazine over de wereld van het kind, HJK

www.hjk-online.nl