Lesmateriaal voor op school

Biologie voor VO - Biowetenschappen en Maatschappij

Onderstaand lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal beschikbaar bij NEMO. Bij deze lessenseries wordt gebruik gemaakt van cahiers van stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM), die via hun website als boekje besteld kunnen worden. De docentenhandleidingen zijn op te vragen door te mailen naar educatie@e-nemo.nl.

BWM Biogrondstoffen
Serie van twee à drie lessen over biogrondstoffen en duurzaamheid. Leerlingen nemen zelf een bioplastic mee en vormen een mening over het gebruik van biogrondstoffen.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: biogrondstoffen, duurzaamheid, polymeerchemie

BWM Brein in beeld
Lessenserie van drie lesuren over hersenen en hersenonderzoek. Aan de hand van het jonge brein, het puberbrein en het oude brein kijken leerlingen naar de ontwikkeling en werking van de hersenen. Ze maken kennis met hersenonderzoek aan de hand van moderne beeldvormende technieken zoals MRI en PET. Ze testen hun eigen hersenen en schrijven een onderzoeksvoorstel voor hersenonderzoek naar verliefdheid.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: hersenen, hersenonderzoek, beeldvormende technieken

BWM Evolutie zit in je genen
Gedurende drie lessen wordt ingegaan op evolutieonderzoek en het gebruik van moderne biotechnologische technieken daarbij. Leerlingen bepalen onder meer aan de hand van SNP’s hoe de mens zich over de aarde verspreid heeft.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: evolutie, erfelijkheid, genomics

BWM Foodtopia
Foodtopia kijkt naar voedselinnovaties uit het verleden en werpt een blik in de toekomst. Leerlingen denken na over de impact van onze huidige voedselproductie op mens, dier en milieu. De lessen kunnen zowel gecombineerd als apart worden uitgevoerd.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: voeding, duurzaamheid, conserveren, vleesconsumptie, gezondheid

BWM Kanker-  de nieuwe aanpak
In twee tot drie lessen verdiepen de leerlingen zich in het onderwerp kanker. In een expertsysteem-opdracht kiezen de leerlingen een medisch specialisme en passen ze hun kennis in een team toe op een casus.

 • Doelgroep: 5 havo, 5/6 vwo
 • Onderwerp: kanker

BWM Speuren naar Sporen
Driedelige lessenserie over DNA en forensisch onderzoek. Met behulp van dit cahier worden leerlingen forensische experts en lossen als forensisch team een aantal casussen op. Ze werken onder andere met DNA-profielen en het nomogram van Henssge.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: forensisch onderzoek, DNA, stofwisseling

BWM Variatie in vee
Lessenserie van drie lesuren over erfelijkheid, variatie en (moderne) foktechnieken bij landbouwhuisdieren. Leerlingen denken onder meer na over het belang van genetische variatie en fokken aan de hand van ‘genenkaartjes’ hun ideale kip.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: erfelijkheid, genetische variatie, moderne foktechnieken

BWM Water, evenwicht en diversiteit
Lessenserie over ecologie. De twee lessen zijn deels lesstofvervangend, deels verrijkend. Leerlingen gaan aan de slag als natuurbeheerder.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: ecologie, generalisten en specialisten, optimumgrafieken, Nederlands landschap

BWM Water, kweekvijver van het leven
Lessenserie over evolutie en het ontstaan van het leven.  De twee lessen zijn deels lesstofvervangend, deels verrijkend. Leerlingen gaan in deze lessen op zoek naar de eerste stappen die het leven op aarde zette.

 • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
 • Onderwerpen: ontstaan van het leven, organische moleculen, cellen, organellen, natuurlijke selectie

-------------------------------------------------------------------------

Materiaal
Lespakketten De Praktijk
Doelgroep
bovenbouw havo/vwo
Vakken
biologie