Lesmateriaal voor op school

Biologie voor VO - Bloed en Afweer

Onderstaand lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal beschikbaar bij NEMO. De docentenhandleidingen zijn op te vragen door te mailen naar educatie@e-nemo.nl..

Bloed en Afweer vmbo-bk
Twee contextrijke, lesstofvervangende lesbrieven van elk 1-2 lesuren over de onderwerpen bloed en afweer. Met de lesbrief Bloed geven en krijgen leren de leerlingen over de bestanddelen en functie van bloed, en maken ze kennis met bloeddonatie. Ter illustratie kan een afnamezak, die voor bloeddonatie gebruikt wordt, besteld worden bij Sanquin Bloedvoorziening. In de lesbrief Immuun worden en blijven worden de onderwerpen afweer en immuniteit behandeld.

  • Doelgroep: bovenbouw vmbo basis en kader
  • Onderwerpen: bloed, bloedgroepen, afweer, immuniteit

Bloed en Afweer vmbo-kgt
Bloed en Afweer voor vmbo-kgt, in opdracht van Sanquin Bloedvoorziening, bestaat uit twee contextrijke, lesstofvervangende modules van drie lesuren: Bloed geven en krijgen (over bloedbestanddelen en functie, donatie, bloedgroepen en bloedtransfusie) en Immuun worden en blijven (over de rhesusfactor, linies van afweer, vaccinatie en immuniteit). Bij de lessenserie is een naslagwerk voor leerlingen ontwikkeld. Deze is te gebruiken bij de uitvoering van de modules, maar leent zich ook uitstekend bij het voorbereiden voor toetsen en (eind)examens.

  • Doelgroep: bovenbouw vmbo kader, gemengd, theoretisch
  • Onderwerpen: bloed, bloedgroepen, afweer, vaccinatie, immuniteit

Bloed en Afweer havo/vwo
Vier lesstofvervangende, contextrijke modules in opdracht van Sanquin Bloedvoorziening over de thema's bloed en afweer. De lessenserie bestaat uit modules van elk 3-4 lesuren:
- Bloed en Donatie (bestanddelen en functie van bloed, veiligheid bij bloeddonatie)
- Bloed en Transfusie (bloedgroepen, rhesusfactor, transfusie)
- Afweer en Immuniteit (afweerlinies, vaccinatie, immuniteit)
- Afweer en Samenwerking (specifieke afweer, problemen met het afweersysteem, HLA, transplantaties en auto-immuniteit) + keuzeopdrachten (West-Nijlvirus, dendritische cellen, hepatitis B, reuma en allergie)
Bij de lessenserie is een naslagwerk voor leerlingen ontwikkeld. Deze is te gebruiken bij de uitvoering van de modules, maar leent zich ook uitstekend bij het voorbereiden voor toetsen en (eind)examens.

  • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
  • Onderwerpen: bloed, donatie, bloedgroepen, rhesusfactor, immuniteit, (a)specifieke afweer, problemen met het afweersysteem

-------------------------------------------------------------------------

Materiaal
Lespakketten De Praktijk
Doelgroep
vmbo, havo, vwo
Vakken
biologie