NEMO Research & Development

Leren van feedback

experimenteren2.jpg

Duur van het onderzoek: vier dagen

Aantal deelnemers: 40 kinderen tussen 3-5 jaar (ouders en broertjes en zusjes keken mee)

Onderzoeksvraag: Hoe leren jonge kinderen van feedback?

Van  28 april tot 1 mei deden 40 kinderen bij NEMO Research en Development een aantal taakjes. Allerlei aspecten van het hypothesen toetsen werden afzonderlijk getest om te zien wat nu specifiek moeilijk is voor jonge kinderen.

Onderzoekend leren is een heel belangrijke manier voor wetenschappers om nieuwe kennis te verwerven, maar ook voor kinderen die in NEMO of elders zelf aan de slag gaan met wetenschap en techniek. Hypothesen toetsen, het genereren van een nieuw idee en dat uitproberen middels een experimentje, is hierbij een onmisbare vaardigheid. Jonge kinderen, peuters en kleuters, hebben daarmee nog veel moeite. Maar we weten niet goed hoe dat precies komt. Hypothesen toetsen is een complex proces waarbij je o.a. feedback, de observatie die je doet nadat je je experimentje hebt uitgevoerd, moet kunnen verwerken. Als de uitkomst anders is dan verwacht zul je een nieuw idee moeten genereren. Met een sterk uitgeklede feedback leertaak  hebben we heel specifiek gekeken wat jonge kinderen moeilijk vinden.

Resultaten

De jonge kinderen  bleken heel goed hypothesen te kunnen toetsen als ze we een aantal moeilijke dingen uit de taak gehaald hadden. Als de feedback heel betrouwbaar was en als de feedback altijd direct vertelde of het idee dat ze hadden goed of fout was dan was het leren van feedback heel efficiënt. Als de kinderen echter in het eerste spel al een tijdje een bepaald idee met succes toepasten en in het tweede spel een ander idee moesten bedenken, dan was het voor de jongste kinderen heel moeilijk het idee van het eerste spel los te laten. In dat geval hielp het wel goed om de kinderen niet alleen te vertellen dat hun idee niet goed was, maar ook voor te doen wat wel correct was. We vertelden niet echter nooit wat het correcte idee was. Het voordoen zorgde ervoor dat de jonge kinderen heel flexibel waren in het hypothesen toetsen.