NEMO Research & Development

Test een geheugentest

proeftuin.jpg

Duur van het onderzoek: 3 middagen 

Aantal deelnemers: 21 kinderen (35 familieleden [ouders en broertjes en zusjes] keken mee)

Doel van het onderzoek: Het doel van dit onderzoek van de universiteit van Amsterdam was om te achterhalen in hoeverre deze werkgeheugentaak geschikt is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Op woensdag 19 november, zaterdag 29 november en woensdag 3 december gaven 21 kinderen bij NEMO Research & Development hun mening over een nieuw ontwikkelde werkgeheugentaak.

De taak werd afgenomen op een laptop. Kinderen oefenden de taak eerst met de onderzoeker. Vervolgens mochten zij de taak zelf proberen. Tijdens de taak kregen kinderen verschillende patronen te zien (patronen van blokjes en balkjes), deze patronen moesten ze zo goed mogelijk onthouden en reproduceren. Sommige patronen hoefden ze maar kort te onthouden en andere patronen moeten ze wat langer onthouden. Na afloop werd aan de kinderen hun mening gevraagd (bijv. over de moeilijkheidsgraad en over de instructie). Als bedankje ontvingen de kinderen ten slotte een Test-tester diploma.

Onderzoeker: Dr. Sebastiaan Dovis

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat kinderen de taak prima begrepen en dat er weinig aan de taak moet worden aangepast. De uiteindelijke taak zal worden omgebouwd tot computerspel door de universiteit van Amsterdam (Dr. Sebastiaan Dovis, Drs. Wouter Boendermaker en Prof. Dr. Pier Prins) en multimediabedrijf Shosho en zal gebruikt worden in onderzoek naar verschillende soorten psychopathologie (bijv. ADHD; veel kinderen met ADHD hebben een beperkt werkgeheugen).