NEMO Research & Development

Getallen, gevoelens, gedachten

plaatjes wiskunde.jpg

Duur van het onderzoek: drie dagen (25, 28 en 30 april 2015)

Aantal deelnemers: 39 deelnemers tussen de 10- 84 jaar

Onderzoeksvragen: Welke associaties hebben kinderen en jongeren met rekenen en wiskunde? Hoe relevant vinden zij de door ons geselecteerde plaatjes voor wiskunde? En hoe angstig voelen zij zich bij het kijken naar deze plaatjes?

Rekenen en wiskunde zijn belangrijke vakken op school. We weten dat sommige kinderen het heel leuk vinden, maar dat andere kinderen hier heel nerveus of bang van worden. Dit laatste noemen we rekenangst. Om een interventie te ontwikkelen voor het verminderen van rekenangst is het nodig dat we weten waar kinderen en jongeren precies bang voor zijn. Belangrijk is om te weten waar rekenen en wiskunde mee wordt geassocieerd en welke plaatjes die te maken hebben met wiskunde angst oproepen. Om hier achter te komen voerden onderzoekers van de Universiteit an Amsterdam een studie uit in NEMO R&D. Deelnemers werd gevraagd een vragenlijst in te vullen, vragen te beantwoorden en wiskunde plaatjes te sorteren. Deelnemers moesten tweemaal 30 verschillende plaatjes sorteren in drie bakjes.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat rekenen vooral geassocieerd wordt met sommen en getallen, terwijl wiskunde meer geassocieerd werd met formules en meetkunde. Over het algemeen vonden proefpersonen wiskunde moeilijker en gevarieerder dan rekenen. Deelnemers dachten dat rekenangst samen gaat met het moeilijk vinden van en het niet goed kunnen uitvoeren van reken- en wiskundeopgaven. Een groot deel van de deelnemers werd juist heel blij van rekenen en wiskunde en gaf aan er goed in te zijn.

De resultaten van het sorteren bevestigde onze hypothese dat de meeste plaatjes goed pasten bij het beeld dat deelnemers hebben van wiskunde. Daarnaast hebben wij gekeken of de angst die de plaatjes opriep gerelateerd is aan de mate van rekenangst die de deelnemers rapporteerde. Op basis hiervan is een mooie selectie gemaakt voor plaatjes die in vervolgonderzoek worden gebruikt. Vooral plaatjes met formules en grafieken bleken goed te werken.

onderzoek wiskunde.jpg

Met deze taak hebben kinderen en ouders deelgenomen aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek en hebben zij in de praktijk kunnen ervaren hoe dit eraan toe gaat. Zowel ouders als kinderen reageerden enthousiast op de taak. Ouders vonden het zelf ook interessant om deel te nemen en hun ervaringen te delen. Met dit onderzoek is een eerste stap gezet in het onderzoek naar een specifieke interventie bij rekenangst.