Internationale projecten

Tinkering Adressing the adults

Dit is het derde EU Tinkering project en richt zich specifiek op volwassenen. In dit project willen we volwassenen bereiken die geen of weinig affiniteit met W&T en een laag Science Capital hebben. Het project ontwikkelt activiteiten en workshops die deze volwassen kunnen helpen om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen (zelfvertrouwen, creativiteit, ondernemerschap, 21 -eeuwse vaardigheden) en life long learning te stimuleren.

Tinkering is een methode, werkvorm en manieren van denken en werken. Tinkering activiteiten zijn hands-on: deelnemers worden uitgenodigd om te spelen en maken met gereedschappen en inspirerende materialen. De activiteiten, materialen en manier van begeleiden leiden samen tot een boeiende leerervaring. Creativiteit, probleemoplossend vermogen en eigen inbreng van de deelnemer wordt benadrukt. Tinkering moedigt de deelnemer aan om een eigen project, idee of persoonlijk doel na te streven dat overeenstemt met eigen motivatie en interesse. Het einddoel is open en er is veel ruimte om zelf creatief invulling te geven aan wat je maakt. Het maak- en leerproces is belangrijker dan het resultaat.

Tinkering kan helpen 21st -eeuwse vaardigheden, zoals probleemoplossende vaardigheden, creativiteit, zelfvertrouwen te ontwikkelen. We werken hierbij samen met partners die deze doelgroepen kent en kan bereiken.

Lees meer op de EU website van Tinkering.

EU Erasmus +

EU Erasmus +

Het Tinkering project valt onder het Erasmus +programma. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.