Geluid voelen

5 minuten

Bij geluid draait het om trillingen. Als je geluid maakt, laat je de lucht om je heen trillen. Maar niet alleen de lucht trilt door geluid.

Wat heb je nodig?

Aan de slag

Stap 1

Knoop de lepel halverwege het touwtje vast.

Stap 2

Houd beide uiteindes van het touwtje tegen je oren geduwd.

Stap 3

Slinger de lepel tegen de rand van de tafel. Wat neem je waar?

Stap

Wat weet je nu?

Als je met een lepel in je hand tegen de tafelrand tikt, hoor je wel een geluid. Maar dat is niet zo hard. De lepel trilt even, maar de trilling wordt snel gedempt omdat je de lepel vasthoudt met je hand. Als je een lepel aan een touwtje knoopt, dan gaat het anders.

De lepel kan na het raken van de tafelrand makkelijker (langer) blijven trillen. Die trillingen worden niet alleen door de lucht, maar ook door het touwtje naar je oren geleid. Vandaar dat extra gong-geluid.