Schoolbezoek NEMO

Demonstratie Zeker weten?!

Dinsdag en woensdag
Duur demonstratie: 25 minuten

Leerlingen maken door een aantal interactieve proeven kennis met hoe wetenschappers informatie verzamelen over de wereld om ons heen. Ze ervaren hoe je met een experiment aannames kunt bewijzen of ontkrachten. Hierbij worden de stappen van onderzoekend leren gebruikt. Gebruik de docentenhandleiding en de video ‘Hoezo wetenschap’ voor een inleidende les.

Kerndoelen: 28, 29, 32 (leergebied mens en natuur)

Bijbehorend materiaal

Docentenhandleiding (pdf)
Animatie Hoezo Wetenschap?