Schoolbezoek NEMO

Ontwerpen

Maandag, dinsdag en vrijdag
Duur workshop: 45 minuten

In deze workshop doorlopen de leerlingen de ontwerpstappen (verken, maak, test en verbeter) aan de hand van een transportprobleem in NEMO. Door zelf een systeem te maken om een pakketje te vervoeren doen ze kennis op over constructies en overbrengingen. Gebruik de docentenhandleiding voor de voorbereidende en verdiepende les voor in de klas.

Kerndoelen: 29, 30, 31, 33 (leergebied mens en natuur)

Bijbehorend materiaal

Docentenhandleiding (pdf) Werkbladen voor in de klas (pdf)
Animatie Ontwerpen