Samenwerkingen en projecten

Hypatia

Meer jongeren enthousiasmeren voor carrières in de wetenschap en technologie. Dat is het doel van het Europese project Hypatia, vernoemd naar de vrouwelijke wiskundige, filosoof en astronoom Hypatia die in Alexandrië leefde van 370 tot 415.

Jongeren interesseren voor wetenschap en technologie (W&T)

Met de ontwikkeling van Europa’s kenniseconomie en de opkomst van nieuwe technologieën zijn steeds meer wetenschappelijke vaardigheden nodig. Het lukt bedrijven, scholen, musea en onderzoeksinstellingen nog niet voldoende om alle jongeren aan te spreken. Hierdoor gaat veel potentieel verloren met als gevolg een tekort aan arbeidskrachten. Hier wil de EU aan bijdragen met het project Hypatia.

Er is nog veel winst te behalen in de manier waarop we communiceren en onderwijs geven op gebied van W&T. Met het project gaat NEMO samen met partners de uitdaging aan om meer tieners, en vooral meisjes, te interesseren voor bètaonderwijs en carrières.

Genderinclusief

Het is belangrijk dat een meer diverse groep leerlingen wordt aangesproken. Binnen het project wordt er gewerkt met genderinclusieve aanpak. Dat wil zeggen dat je iedereen aanspreekt, ongacht sekse of leervoorkeur. 

Toolkit

Een van de resultaten van het project is de toolkit met kant-en-klare modules. De toolkit bevat modules voor op school, musea en voor (klas)bezoeken aan onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Ook worden er handvatten geboden voor het genderinclusief begeleiden van activiteiten.

Er zijn ook posters ontwikkeld om je te helpen met het uitvoeren van W&T activiteiten voor jouw school, museum of bedrijf.

Institutional Guidelines

De Institutional Guidelines is het eindproduct van het Hypatia project. Het is gebaseerd op het theoretisch kader en ervaringen uit de praktijk van drie jaar Hypatia. Het document biedt handvatten bij de realisatie van een genderinclusieve aanpak binnen je organisatie.

Expect Everything

Jongeren zijn bij alle onderdelen van Hypatia betrokken. Expect Everything is het motto van de social media campagne, waar jongeren uit de EU-landen aan bijdragen. Deze moedigt aan om op te staan en te zeggen: "Ja, ik kan en mag alles verwachten, en alles mag ook van mij verwacht worden!”

Hypatia Nederland

NEMO Science Museum is sinds 2015 EU-coördinator en coördineert ook de samenwerking binnen Nederland. Onderstaande organisaties zijn lid van het samenwerkingsverband ‘de Hypatia-hub NL’:

Athena’s Angels, Bètapartners, Bonhoeffer College Castricum, Gemeente Amsterdam, HvA, Jet-Net, MBO-Raad, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, NEMO Science Museum, PPG Industries, Techniekpact, TechYourFuture, Radboud Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, VHTO, VSC en Waternet.

De hub draagt het gedachtengoed van Hypatia uit in Nederland en zorgt voor verspreiding van de Toolkit.