Terug Terug naar overzicht

Wat zijn de Christmas Lectures?

Alamy

Al bijna 200 jaar worden in Londen met Kerstmis de zogenaamde Christmas Lectures (kerstcolleges) georganiseerd. Wetenschappers uit allerlei vakgebieden komen naar Londen voor lectures over uiteenlopende onderwerpen, zoals ruimtevaart, archeologie of hersenonderzoek. De belangrijkste regel is dat de wetenschappers vertellen over hun vakgebied op een manier die iedereen begrijpt, ook kinderen.

Michael Faraday
De Christmas Lectures zijn bedacht door Michael Faraday. Hij was een beroemde onderzoeker op het gebied van elektriciteit en scheikunde en werkte in Londen. Hij vond het belangrijk dat ook niet-wetenschappers begrepen wat er in de wetenschap gebeurde. En dat iedereen, vooral jonge mensen, wetenschap een beetje leuk gingen vinden.

Fietsdynamo
Faraday was niet zomaar een wetenschapper. Op het gebied van elektrische stroom en magneten deed hij veel ontdekkingen. Bijvoorbeeld dat een stroomdraad, tussen de polen van een hoefijzermagneet, gaat draaien. Zo vond hij de eerste elektromotor uit. Hij ontdekte ook dat als de kracht van een magneetveld rondom een stroomdraad toeneemt of afneemt er een stroom in gaat lopen. Deze ontdekking leidde tot de uitvinding van de dynamo.