Terug Terug naar overzicht

Waarom wordt het steeds warmer op aarde?

Shutterstock, New York

Een groot deel van de energie komt van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Je kunt ze uit de grond halen en gebruiken als brandstof. Bij het verbranden ervan komt er steeds meer koolstofdioxide in onze atmosfeer. Doordat dit gas de straling van de zon absorbeert, wordt het steeds warmer op aarde.