Terug Terug naar overzicht

Kun je een brand blussen met een luidspreker?

Shutterstock, New York

Veel branden kun je blussen met water. Soms kan dat niet en gebruiken we poeder of schuim. Deze laatste twee verhinderen dat er zuurstof (uit de lucht) bij de brand komt. Daardoor dooft het vuur. Nadeel van veel blusmethoden is dat alles nat wordt, of vies door het poeder of de schuimresten.

Geluidsgolven
Twee Amerikaanse studenten techniek wilden voor hun afstudeerproject een schone brandblusser maken. Zij wisten (dat was al onderzocht) dat je met geluidsgolven vlammen kunt doven. Daarvoor heb je lage tonen nodig, die doen denken aan de basgeluiden van hiphopmuziek. Zij bouwden een draagbaar apparaat dat lage tonen geeft uit een subwoofer (luidspreker, speciaal ontworpen voor het laten horen van lage tonen).

Hoe het werkt
Het lukte ze met het apparaat kleine brandjes te blussen. Voor grotere branden is het nog niet onderzocht. Geluid wordt gevormd door trillingen in de lucht. Lage tonen zijn drukgolven die je zelfs kunt voelen (denk aan de hiphop). Door die drukgolf goed te richten op het vuur, wordt de zuurstof weggeblazen. En daardoor dooft het vuur. Zonder water, zonder poeder, zonder rommel.