Terug Terug naar overzicht

Wat is dyslexie?

Shutterstock, New York

Dyslexie betekent letterlijk: beperkt lezen. Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven. Er zijn verschillende vormen van dyslexie. Dyslectici kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het verbinden van een letter met een klank, met de volgorde van klanken in een woord of het verschil tussen klanken die hetzelfde klinken. Soms draaien ze letters om in een woord. Een wetenschapper wordt dan een schetenwapper.

Dyslexie is erfelijk en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Blinden kunnen ook dyslectisch zijn. Zij lezen braille verkeerd. Bij dyslexie gaat er iets mis in de hersenen tijdens het lezen of schrijven. Maar verder functioneren de hersenen van een dyslect prima! Dat bewees bijvoorbeeld de schetenwapper Albert Einstein, die ook dyslexie had. Dyslexie is lastig als je hele studieboeken moet doorploegen, maar er wordt ook wel beweerd dat dyslectici juist creatiever en intuïtiever zijn.

De Nederlandse grafisch ontwerper Christian Boer heeft een dyslexie-vriendelijk lettertype ontwikkeld dat nu wereldwijd steeds meer wordt gebruikt. Christian heeft zelf dyslexie en besloot tijdens zijn studie om als afstudeerproject een lettertype te ontwikkelen waardoor hij als dyslect zelf makkelijker teksten kon lezen. En met succes.