NEMO Research & Development

Kleuters aan zet

Proeftuin03

Kleuters onderzoeken de wereld om hen heen. Dit doen ze van nature. Ze stellen vragen, ze manipuleren, en observeren met grote interesse het effect hiervan.

Hoe behouden en stimuleren we deze talenten? Dit onderzochten NEMO Science Museum en de programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het project Kleuters aan zet in NEMO. Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe kinderen leren in non-formele leeromgevingen en in de ervaringen die zij daar opdoen. De bevindingen en implicaties zijn volgens ons (de onderzoekers) interessant voor alle science centers en wetenschap-/techniekmusea die aanbod voor kleuters hebben of daarvoor plannen ontwikkelen.
In deze gids beschrijven wij het proces en de onderzoeksresultaten van het project. We geven inzicht vanuit de praktijk, vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief en op basis van de visie van de TalentenKracht-partners. Tot nu toe levert het ons interessante inzichten en resultaten op en elf duidelijke aanbevelingen, die wij meenemen in de ontwikkeling van nieuw aanbod voor kleuters.

Het onderzoeksproject Kleuters aan zet in NEMO ging van start in september 2008. Ook in 2006, 2007 en de eerste helft van 2008 organiseerden NEMO en de programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de UvA activiteiten speciaal voor kleuters en trokken wij conclusies. Alle onderzoeken vonden plaats onder de paraplu van TalentenKracht, een programma dat kijkt naar de b├Ętatalenten van jonge kinderen. Behalve de UvA doen nog vijf andere Nederlandse universiteiten (satellieten) mee aan dit interdisciplinaire programma.