Persberichten

NEMO is tijdelijk gesloten

NEMO Science Museum is t/m 28 april 2020 gesloten. NEMO volgt hiermee de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op. Houd de website in de gaten voor de laatste informatie.

NEMO is temporarily closed

NEMO Science Museum will be closed until 28 April 2020 in accordance with the national policy on the coronavirus. 

Thuis proefjes en experimenten doen

Op de website van NEMO vind je leuke proefjes en experimenten. Maak bijvoorbeeld een kettingreactie, haal energie uit citroenen en speel met optisch bedrog.

Veelgestelde vragen

1. Is NEMO Science Museum open?

NEMO Science Museum is t/m 28 april 2020 gesloten. NEMO volgt hiermee de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op.

Ook evenementen zoals de Klokhuis Vragendag, de Kinderlezing en het DNA-festival gaan helaas niet door. Voor deze evenementen gaan we kijken of er een nieuwe datum mogelijk is. 

2. Wanneer gaat NEMO weer open?

Vooralsnog geldt het landelijke beleid dat NEMO Science Museum gesloten is t/m 28 april 2020. We hopen je snel weer te mogen ontvangen in NEMO.

3. Krijg ik voor een geboekt entreeticket (13 maart t/m 28 april) geld terug?

Mocht je een of meerdere tickets gekocht hebben voor in deze periode, dan kan het geplande bezoek helaas niet doorgaan. De gemaakte kosten worden binnen 5 werkdagen automatisch geretourneerd.

4. We hebben een schoolbezoek geboekt en willen dit annuleren. Krijgen we geld terug?

Alle schoolboekingen t/m 28 april zijn geannuleerd. Scholen worden spoedig geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.

5. Is het dakplein van NEMO geopend?

Het dakplein van NEMO is ook t/m 28 april gesloten voor publiek.

6. Kan ik nog producten bestellen in de webshop?

NEMO is t/m 28 april gesloten. Wij kunnen om die reden ook geen bestellingen in onze webshop afhandelen. 

Frequently asked questions

1. Is NEMO Science Museum open?

NEMO Science Museum will be closed until 28 April 2020 in accordance with the national policy on the coronavirus. 

Unfortunately, events such as the Klokhuis Question Day, the Children's Lecture and the DNA Festival are also cancelled. For these events, we will examine whether a new date can be set. 

2. When will NEMO reopen?

For the time being, NEMO Science Museum will be closed until 28 April 2020, in line with the national policy. We hope to welcome you again soon to NEMO.

3. Can I get a refund for a pre-booked entrance ticket (13 March until 28 June)?

If you have bought one or more tickets for this period, the planned visit can unfortunately not go ahead. The costs incurred will be automatically reimbursed within 5 working days.

4. We have booked a school visit and want to cancel it. Will we get a refund?

All school bookings until 28 April have been cancelled. Schools will be informed as soon as possible about what this means for them.

5. Is NEMO's Rooftop Square open?

NEMO's Rooftop Square is also closed to the public until 28 April.

6. Can I still order products in the web shop?

NEMO is closed until 28 April. For that reason we can not process orders in our web shop.

Try some experiments at home!

The NEMO website offers plenty of ideas for fun tests and experiments. Try creating a chain reaction, for example, extracting energy from lemons, or experimenting with optical illusions.

DD477570.jpg