Persberichten

NEMO Science Museum slaat vleugels uit naar Marineterrein

Bureau Marineterrein Amsterdam en NEMO Science Museum maken bekend dat NEMO zijn vleugels uit slaat naar het Marineterrein. NEMO ziet de extra locatie, die de Studio gaat heten, als een laboratorium voor nieuwe programma’s die de instelling daar vorm kan geven. De opzet van de Studio past goed bij het innovatieve karakter van het Marineterrein, waar organisaties en onderzoekers samen oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en een duurzame leefomgeving. De nieuwe locatie ligt recht tegenover NEMO Science Museum, in de laagbouw van gebouw 027.

NEMO en Marineterrein - Foto DigiDaan.jpg

De Studio op Marineterrein Amsterdam biedt ruimte om programma’s te maken die een aanvulling vormen op het aanbod in het huidige science museum. NEMO zal daar samen met inhoudelijke partners en met het publiek, op de voor NEMO kenmerkende manier dus laagdrempelig en interactief, nieuwe tentoonstellingen en programma’s bedenken, testen en toepassen.

Rol van wetenschap & technologie in de samenleving
Iedereen lijkt het er over eens dat oplossingen voor belangrijke vraagstukken in de wetenschap gevonden worden. Het is belangrijk dat burgers zelf kennis nemen van deze wetenschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Niet alleen om zich er een mening over te vormen, maar ook om actief bij te dragen aan oplossingen voor hun eigen leefomgeving," aldus Michiel Buchel, directeur NEMO. "De Studio biedt ons de ruimte om op de NEMO-manier, begrijpelijk voor een brede doelgroep en interactief, samen met inhoudelijke partners jong en oud bij vraagstukken, ontwikkelingen en oplossingen te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan de rol van wetenschap & technologie in een stedelijke omgeving en het Amsterdam Smart City programma. Hiervoor ontwikkelt NEMO samen met wetenschappelijke partners programma’s om burgers te informeren en te betrekken."

Locatie Studio van NEMO op het Marineterrein Amsterdam
De bijna 1400 vierkante meter grote Studio komt in de laagbouw van gebouw 027, recht tegenover het groenkoperen gebouw van het museum. Voor NEMO een unieke kans om dicht bij het museum een ruimte in gebruik te kunnen nemen. Een brug vanaf de pier van de huidige museumlocatie naar het Marineterrein zou een optimale situatie voor het publiek bieden.

NEMO verwacht in de tweede helft van 2019 met de eerste programma’s te starten. Het lopende jaar wordt uitgetrokken om inhoudelijke partners te benaderen, waaronder vanzelfsprekend de community op het Marineterrein zelf, ideeën voor programma’s te bedenken en de ruimte geschikt te maken voor bezoekers. Onderzoekers en studenten van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) worden nieuwe buren. Werken aan de wetenschap en kennisnemen van de wetenschap vindt straks naast elkaar plaats. Beide partijen voeren gesprekken over een mogelijke samenwerking rondom programma’s voor publiek.

Luchtfoto Marineterrein 2014 - foto Siebe Swart.jpg
Siebe Swart

Transformatie Marineterrein Amsterdam
Het Marineterrein Amsterdam transformeert stap voor stap van een militair terrein naar een flexibel en toekomstbestendig stadskwartier met werk- en ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen en groen. “Met het aantrekken van NEMO versterken wij het terrein als innovatieve omgeving voor allerlei uitdagingen op het gebied van leren, gezondheid, verkeer en water en het biedt kansen om zo ook een breder publiek er bij te betrekken,“ zegt Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein.

Door de bedrijven en organisaties die gehuisvest zijn op het Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor allerlei maatschappelijke uitdagingen en een duurzame leefomgeving. Een internationale gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en ondernemers werken hier samen om stad en land flexibel en weerbaar maken.

Over NEMO
NEMO daagt iedereen, van jong tot oud, uit om te ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en technologie zijn. We laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn of brengen abstracte wetenschap juist op een toegankelijke manier. Zo maken we kennis voor een breed publiek toegankelijk en brengen we wetenschap dichtbij. Dit doen we met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen binnen en buiten het museum. 

Persberichten en beeldmateriaal van NEMO zijn terug te vinden via: www.nemosciencemuseum.nl/pers. Persvoorlichting Bureau Marineterrein: pers@marineterrein.nl, telefoon 020 – 261 50 83. Persvoorlichter NEMO: Marloes Mol, pers@e-nemo.nl, telefoon 020 - 531 31 29. 
Overzichtsfoto Marineterrein: Siebe Swart.