Persberichten

Focus op nieuwsgierigheid in nieuwe termijn bijzonder hoogleraarschap Maartje Raijmakers bij NEMO

Bijzonder hoogleraar Maartje Raijmakers van de Universiteit van Amsterdam is voor een nieuwe, derde termijn verbonden aan NEMO Science Museum. Raijmakers bekleedt sinds 2011 de bijzondere leerstoel ‘Cognitieve Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder science leren in non-formele omgevingen’. Maartje Raijmakers deelde vandaag tijdens een kennisbijeenkomst voor de museum- en wetenschapscommunicatie professionals haar inzichten van de eerdere twee termijnen over bezoekerservaringen in musea. Een derde termijn voor een bijzonder hoogleraarschap is uitzonderlijk en weerspiegelt het belang van de leerstoel.

Maartje Raijmakers - kennisbijeenkomst NEMO Science Museum - Foto DigiDaan.jpg
Maartje Raijmakers tijdens de kennisbijeenkomst van NEMO Science Museum. Foto DigiDaan.

NEMO Science Museum en de Universiteit van Amsterdam streven er naar om zoveel mogelijk kennis, inzichten en ervaring op te bouwen over het leren over wetenschap en techniek, buiten en binnen de school. Onder leiding van Raijmakers wordt er door haar groep wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in NEMO en worden door NEMO nieuwe activiteiten tijdens het ontwerpproces uitgeprobeerd met bezoekers. De kennis en ervaringen die worden opgedaan worden niet alleen gebruikt om de theorievorming over science leren verder te brengen, maar ook om programma’s van het museum, zoals tentoonstellingen en workshops, nog verrassender en leerzamer te maken. 

In de afgelopen 10 jaar (2 termijnen) richtte het onderzoek van Raijmakers zich op het verdiepen van bezoekerservaringen. In de derde termijn zal het onderzoek zich nadrukkelijk richten op de rol en het belang van nieuwsgierigheid. 

Maartje Raijmakers: "Deze nieuwe termijn biedt ons de kans om het eerdere onderzoek nog breder te trekken. Hoe kunnen we de interesse en nieuwsgierigheid van jong en oud aanspreken? Nieuwsgierigheid kan een motor zijn voor de ontwikkeling van interesse voor een wetenschappelijk perspectief op de wereld om ons heen. Hoe kun je die nieuwsgierigheid een stimulans geven? We weten al dat plezier daarbij een belangrijke rol speelt, dus om dit samen met en in NEMO verder te verkennen is voor mij en mijn team een prachtige kans."

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook andere sprekers aan het woord. Zo vertelde Farid Tabarki (oprichter Studio Zeitgeest & trendwatcher) over het maatschappelijk belang van leren in musea en nam onder meer UNESCO Chair Futures Literacy Loes Damhof de deelnemers mee in manieren waarop publiek bij maatschappelijke onderwerpen betrokken kan worden. 

Over Maartje Raijmakers
Raijmakers is sinds 1992 in diverse functies verbonden aan de afdeling Psychologie van de UvA. Sinds 2008 is ze er werkzaam als universitair hoofddocent en sinds 2011 bijzonder hoogleraar bij NEMO Science Museum. In 2006 ontving Raijmakers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-subsidie en sindsdien talrijke andere nationale en Europese subsidies. Zij is bovendien als principal investigator verbonden aan het Onderzoekszwaartepunt Yield (The Bioecology of Human Development) van de UvA. Ook is zij hoogleraar onderwijswetenschappen en orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit waar ze een nieuwe opleiding tot leraar in het primair onderwijs op universitair master (EMPO)-niveau oprichtte. Haar onderwerp van onderzoek is de ontwikkeling van leerprocessen van baby tot volwassenne, inclusief motivationele processen.Verder is Raijmakers lid van de wetenschappelijke curriculumcommissie (curriculumcommissie.nl) ingesteld door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ze heeft vele publicaties op haar naam staan onder meer in Psychological Review, Developmental ScienceJournal of Neuroscience en Science Education

Over NEMO
NEMO Science Museum laat jong tot oud ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en technologie zijn. Dat doen we door te laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn en door abstracte wetenschap op een toegankelijke manier te brengen. Zo maken we kennis voor een breed publiek bereikbaar. We realiseren dit alles met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten, technisch erfgoed, online wetenschapsnieuws, achtergrondinformatie, en evenementen binnen en buiten het museum. NEMO is tevens een expertisecentrum op het gebied van informeel leren over science, buitenschools én in de klas.

Noot voor redactie
Beeldmateriaal mag gebruikt worden in publicaties met vermelding van fotograaf DigiDaan. Neem contact op voor meer informatie via: pers@e-nemo.nl of bel 020 - 53 13 128.