Persberichten

Anke Nooijen nieuw lid raad van toezicht NEMO

NEMO Science Museum verwelkomt per 1 januari 2022 Anke Nooijen als nieuw lid van de raad van toezicht. Mieke Zaanen verlaat de raad van toezicht vanwege het einde van de statutaire termijn.

“NEMO nodigt uit tot verwonderen, reflecteren, onderzoeken, meedoen en nieuwe inzichten opdoen. Als mensen mogen we blijven leren, of we nu kind zijn of volwassen. Leren blijft belangrijk. Zoals NEMO het verwoord in haar jaarverslag 2019: ‘door te ontdekken, groei je als mens.’ Daar wil ik graag aan bijdragen," aldus Anke Nooijen.  

Anke Nooijen is werkzaam als adviseur bij de Technopolis Group, een onderzoeks- en adviesbureau op gebied van innovatie, technologie- en wetenschapsbeleid. Nooijen is goed bekend met het Nederlandse (en Vlaamse) wetenschapssysteem en heeft een achtergrond in wetenschapscommunicatie. Ze was in 2020 voorzitter van de beoordelingscommissie van het programma ‘Wetenschapscommunicatie’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Ze ziet er naar uit om haar ervaring en kennis in te zetten als toezichthouder en via die weg een bijdrage te leveren aan de missie van NEMO.

Anke Nooijen - raad van toezicht NEMO.png

De raad van toezicht van NEMO
De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige spreiding van deskundigheden over de leden van de raad. De deskundigheden strekken zich uit over verschillende gebieden te weten: kennis en ervaring op het terrein van wetenschap en techniek (educatie en communicatie), op het gebied van financiën en openbaar bestuur en op het gebied van cultuur en bedrijfsleven.

De nieuwe samenstelling van de raad van toezicht is per 1 januari 2022 als volgt:

  • Ir. B. C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter
  • R. A. (Ritchy) Drost, MSc
  • S. (Sennay) Ghebreab, PhD, MSc
  • Mr. A. (Anke) Nooijen
  • H. I. (Henriëtte) Post
  • P. (Paul) Riemens, PhD, MSc
  • G. (Gerrit) Schipper

Over NEMO
NEMO laat jong tot oud ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en technologie zijn. Dat doen wij door te laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn en door abstracte wetenschap op een toegankelijke manier te brengen. Zo maken we kennis voor een breed publiek bereikbaar. We realiseren dit alles met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten, technisch erfgoed, online wetenschapsnieuws, achtergrondinformatie, en evenementen binnen en buiten het museum. NEMO is tevens een expertisecentrum op het gebied van informeel leren over science, buitenschools én in de klas.