Samenwerkingen en projecten

Tinkering Addressing the adults

Dit is het derde EU Tinkering project en richt zich specifiek op volwassenen. In dit project willen we volwassenen bereiken die geen of weinig affiniteit met W&T en een laag Science Capital hebben. Het project ontwikkelt activiteiten en workshops die deze volwassen kunnen helpen om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen (zelfvertrouwen, creativiteit, ondernemerschap, 21-eeuwse vaardigheden) en life long learning te stimuleren.

Tinkering is een methode, werkvorm en manieren van denken en werken. De activiteiten zijn hands-on: deelnemers worden uitgenodigd om te spelen en maken met gereedschappen en inspirerende materialen. De activiteiten, materialen en manier van begeleiden leiden samen tot een boeiende leerervaring. Creativiteit, probleemoplossend vermogen en eigen inbreng van de deelnemer wordt benadrukt. Tinkering moedigt de deelnemer aan om een eigen project, idee of persoonlijk doel na te streven dat overeenstemt met eigen motivatie en interesse. Het einddoel is open en er is veel ruimte om zelf creatief invulling te geven aan wat je maakt. Het maak- en leerproces is belangrijker dan het resultaat.

Tinkering kan helpen 21st-eeuwse vaardigheden, zoals probleemoplossende vaardigheden, creativiteit, zelfvertrouwen te ontwikkelen. We werken hierbij samen met partners die deze doelgroepen kent en kan bereiken.

Bekijk de Nederlandstalige video

Nederlanstalige video

Bekijk de Engelstalige video

Engelstalige video

Publicaties

In dit project zijn verschillende Engelstalige publicaties ontwikkeld.

 THEORETICAL FRAMEWORK OF ADULT PARTICIPATION

In de eerste publicatie van het project wordt het theoretische kader voor het project gepresenteerd. In het document staat beschreven hoe en waarom de Tinkering methodologie kan worden ingezet als inclusieve methode voor volwassen in informele leeromgevingen.

ADULT LEARNING THROUGH TINKERING

Dit document kan dienen als een referentie voor educatoren van informele leeromgevingen die samen inclusieve activiteiten en projecten willen ontwikkelen met organisaties gericht op volwasseneneducatie, met name volwassenen die geen of weinig affiniteit met W&T en een laag Science Capital.

TINKERING ACTIVITIES FOR ADULTS

Dit document bestaat uit beschrijvingen van Tinkeractiviteiten voor volwassen. Sommige zijn nieuw ontwikkeld, andere zijn aangepast. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de verschillende achtergronden, behoeften, interesses en motivaties van de deelnemers. 

EXPLORING TINKERING WITH ADULT LEARNERS: WHAT WE LEARNED

In de laatste publicatie is de opgedane kennis en expertise over het samenwerken met lokale communities gebundeld. In de publicatie vind je reflecties van de partners op de Tinkering methodologie en het creatieproces van Tinkering-activiteiten.

Lees meer op de EU website van Tinkering.

Tinkering

Tinkering

Het Tinkering project valt onder het Erasmus+ programma. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.