Schoolbezoek NEMO

Webapp Humania

Dagelijks
Duur opdracht: 45 minuten

De webapp Humania staat in het teken van de vraag: Ben jij uniek, of eigenlijk best wel hetzelfde als iedereen? Met 12 interactieve opdrachten gaan de leerlingen zelfstandig in groepjes op pad en leren ze zichzelf en de tentoonstelling Humania beter kennen.

Alle opdrachten in de app zijn gelinkt aan exhibits in de tentoonstelling en vertellen iets over wie jij bent of waar je vandaan komt. Leerlingen doen de opdrachten via de browser van hun eigen mobiele telefoon. De webapp open je via www.nemohumania.nl.

Als de leerlingen geen geschikte smartphone of tablet hebben, kunnen ze de opdrachten ook op papier maken. Download daarvoor de werkbladen hieronder.

Kerndoelen: 29, 34, 35 (leergebied mens en natuur) en 43 (leergebied mens en maatschappij)

Bijbehorend materiaal

Docentenhandleiding Webapp Humania (pdf) Werkbladen Webapp Humania (pdf)