Schoolbezoek NEMO

Filmopdracht: Jij bent in beeld

Dagelijks
Duur opdracht: 45 minuten

Leerlingen gaan voor deze opdracht zelfstandig als groepje op onderzoek uit in de tentoonstelling Humania. Ze maken een kort filmpje met hun smartphone of tablet over een van de exhibits die ze hebben gedaan. In dat filmpje laten ze zien wat het onderwerp van de exhibit is, wat ze over zichzelf en elkaar te weten zijn gekomen en of ze daarin van elkaar verschillen of juist hetzelfde zijn.

Kerndoelen: 29, 34, 35 (leergebied mens en natuur) en 43 (leergebied mens en maatschappij)

Bijbehorend materiaal

Docentenhandleiding - Jij bent in beeld (pdf) Werkbladen voor in de klas - Jij bent in beeld (pdf) Tips voor docenten (pdf) Storyboard (pdf) Checklist (pdf)
Instructievideo