Lesmateriaal voor op school

Tube Your Future

Tube Your Future is een gratis schoolproject voor leerlingen van 3, 4 en 5 havo en vwo, gericht op beroepsbeeldvorming. In het project interviewen en filmen leerlingen hiervoor een professional met een bètawetenschappelijke en/of technologische achtergrond en monteren dit tot een kort filmpje. Zo creëren de leerlingen hun eigen beeld van het beroepenveld van bètawetenschappen & technologie. Dit is een mooie én leuke voorbereiding op de beslissende profiel- en/of studiekeuze!

Met het project Tube Your Future wordt er aan deze doelstellingen gewerkt:

  • Leerlingen actief een eigen beeld laten construeren van werken in de wereld van bètawetenschappen & technologie. 
  • Leerlingen een beeld geven van de verscheidenheid aan beroepen in deze wereld. 
  • Leerlingen laten kennismaken met positieve (en ook vrouwelijke) rolmodellen uit dit veld.
  • Ouders betrekken in het studie- en beroepskeuzeproces.

Aan de slag met het project

Het project bestaat uit vier fases:

  • In fase 1 bereiden de leerlingen hun interview voor. Ze maken in deze lessen kennis met de volle breedte van het beroepenveld via de zeven bètawerelden, leren meer over interviewtechnieken en bereiden het interview voor door vooraf vragen te formuleren, rollen te verdelen en een filmscript te schrijven.
  • In fase 2 gaan ze op pad en interviewen de professional in zijn of haar eigen werkomgeving. 
  • In fase 3 monteren ze het materiaal tot een korte video. Omdat het filmpje maar 4 minuten mag duren, moeten de leerlingen goed nadenken over wat ze over het beroep en de professional willen laten zien. En, hoe ze de video zo leuk mogelijk maken voor klasgenoten.
  • De laatste fase: de verkiezing! Hierbij worden ook de ouders uitgenodigd. Tijdens de verkiezing presenteren de leerlingen de filmpjes aan elkaar en wordt het beste filmpje van de school verkozen.

Lesmateriaal

Meedoen met Tube Your Future is kosteloos. Onderaan de pagina zijn de benodigde lesmaterialen te downloaden. Het pakket bestaat uit handleidingen voor docenten, leerlingen en overige benodigde formulieren.

Ook kun je gebruik maken van de vele filmpjes die tijdens het Tube Your Future project zijn gemaakt. Deze filmpjes staan op het YouTubekanaal. Met deze filmpjes kunt u de leerlingen informeren over de verschillende bètawerelden, hen kennis laten maken met vrouwelijke bètaprofessionals, en ter inspiratie voor hun eigen filmpjes!

Tube Your Future is ontwikkeld door NEMO Science Museum met ondersteuning van Jet-Net en TechniekTalent.nu in het kader van het Gender Awareness Participation Process (GAPP).

Voorbeeldfilmpje

Algemene informatie

Materiaal
LOB-project
Doelgroep
3-5 havo/vwo

Bijbehorend materiaal

Lesmateriaalpakket (zip)