Lesmateriaal voor op school

Biologie voor VO - Erfelijkheid

Onderstaand lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal beschikbaar bij NEMO. De docentenhandleidingen zijn op te vragen door te mailen naar educatie@e-nemo.nl.

Genomisch Kookboek
Het Genomisch Kookboek is een magazine waarin thema’s uit de moleculaire genetica worden uitgelegd en geïllustreerd met behulp van metaforen rondom koken. In een half uur per hoofdstuk van het magazine frissen leerlingen aanwezige kennis over moleculaire genetica op, leren iets nieuws, of begrijpen een proces beter dankzij de fotostrips, die aan de hand van een metafoor een onderwerp uitbeelden.

  • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
  • Onderwerpen: DNA, RNA, transcriptie, splicing, translatie, celdeling, PCR, sequencing, genomics

I want to live forever...
Lessenserie over de biologie van veroudering waar 1 tot 14 lesuren aan besteed kan worden. Er is zowel een Nederlands- als Engelstalige versie. Een breed scala aan biologische onderwerpen uit verschillende domeinen, en van verschillende organisatieniveaus komt aan bod. De verschillende delen kunnen afzonderlijk of als geheel worden gebruikt. Leerlingen bekijken onder meer filmpjes van wetenschappers over actueel biologisch onderzoek en kunnen het spel I want to make babies! spelen. De filmpjes zijn online te bekijken via www.lifespannetwork.nl.

  • Doelgroep: bovenbouw havo/vwo
  • Onderwerpen: DNA, stofwisseling, cellen, evolutie, bloed, afweer

English version of the series about the biology of ageing. The lessons cover a wide range of biological subjects, from various fields of biology and at various biological organisational levels. The separate sections can be used in a variety of ways, either individually or as a whole. The lessons are rich in content and are accompanied by for instance several short videos and the game I want to make babies! The short videos are available on the website www.lifespannetwork.nl

  • target senior secondary students
  • subjects DNA, metabolism, cells, evolution, blood, immunity

Kraak de code!
In deze les, geschreven door Els Burger en René Westra van het PCC in Alkmaar i.s.m. De Praktijk, maken leerlingen voor het eerst kennis met DNA. Kern van de les is een puzzelactiviteit waarin leerlingen een uniek kralenkettinkje maken op basis van hun eigen persoonskenmerken.

  • Doelgroep: onderbouw havo/vwo
  • Onderwerpen: DNA, erfelijkheid, DNA-code

 Supervoedsel

Lessenserie van 3 lesuren over functional foods. Hierin komen onderwerpen aan bod die liggen op het raakvlak van voeding en genomicsonderzoek, oftewel nutrigenomics. Leerlingen bekijken, proeven en denken na over functionele voeding.

  • Doelgroep: bovenbouw vmbo KGT
  • Onderwerpen: functionele voeding, DNA, nutrigenomics

-------------------------------------------------------------------------

Materiaal
Lespakketten De Praktijk
Doelgroep
vmbo, havo, vwo
Vakken
biologie