Steun NEMO

Particulieren

Bij NEMO Science Museum laten we jong en oud ervaren hoe leuk en interessant wetenschap is. Zo is NEMO niet alleen een leuk en leerzaam uitje, maar is in het museum door velen de eerste stap gezet naar een loopbaan binnen de wetenschap of technologie.

Steun NEMO

Draag je NEMO een warm hart toe en wil je ons steunen in onze missie? Steun ons dan met een financiële bijdrage. Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en steekt ons een hart onder de riem. Je bijdrage komt volledig ten goede aan de ontwikkeling van onze programma’s. Wil je graag meer weten over ons werk of over wat wij kunnen doen met jouw bijdrage? Neem dan contact met ons op.

Belastingvoordeel bij schenkingen

Een schenking is, binnen de daarvoor geldende grenzen, aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Bekijk deze pagina van de Belastingdienst over periodiek en eenmalig schenken.

ANBI-status

NEMO heeft een ANBI-status. Steun je ons dan geniet je daarbij belastingvoordeel. Bij giften aan een culturele ANBI mag je 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn er regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting. Als ANBI is NEMO verplicht om je van informatie te voorzien over het functioneren van de organisatie. Meer informatie via deze link.

Bankgegevens

Wil je NEMO steunen? Maak dan een bedrag over naar de volgende gegevens:

IBAN NL95INGB0679557709 
BIC INGBNL2A

Onder vermelding van 'Donatie NEMO'

Bedankt voor je steun!