Terug Terug naar overzicht

Wat is windenergie?

iStockphoto/ Getty Images, Londen

Wind is bewegende lucht en is overal om ons heen. Uit bewegende lucht kun je energie halen. Daarom staan er in Nederland veel windmolens. Want met die windmolens kunnen we windenergie omzetten in elektrische energie. En zo krijgen we elektriciteit!

Voordelen
Het voordeel van windenergie is dat het schoon is. Er komen geen vervuilende stoffen vrij. Ook waait het in Nederland genoeg om er veel energie uit te kunnen halen. Het is dus heel duurzaam. Maar er zijn ook nadelen. Als het niet waait, wordt er geen elektriciteit gemaakt. Verder vinden veel mensen de windmolens, die je bijvoorbeeld langs de kust ziet, niet mooi. Daarnaast leveren windmolens ook gevaar op voor vogels. Wat vind jij?

Windturbines
De windmolens die elektriciteit opwekken noemen we ook wel windturbines. Ze werken best wel simpel. De wieken van de molen vangen de wind. Daardoor gaat de as, waaraan die wieken zitten, draaien. Die draaiende as brengt een generator (een soort grote dynamo) in beweging. En die dynamo levert elektrische energie (stroom).